Jak ujmiesz w rejestrze VAT fakturę za paliwo

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 20-04-2017 r.

Przedsiębiorca posiada samochód ciężarowy Audi A6 o ładowności pow. 500 kg. Pojazd ten jest wpisany jako środek trwały w jego firmie, do którego nie jest prowadzona ewidencja przebiegu, gdyż używa go również prywatnie. Stąd ma prawo odliczać 1/2 VAT. Podatnik prowadzi PKPiR i jest podatnikiem VAT. W jakich kwotach powinien zaksięgować fakturę za paliwo w księdze podatkowej i w rejestrze zakupu VAT? Przykładowo: faktura brutto za paliwo wystawiona została na kwotę 161,00 zł (w tym 130,89 netto i 30,11 zł VAT).

W ewidencji VAT należy ująć kwotę netto 130,89 zł oraz kwotę VAT naliczonego podlegającego odliczeniu, czyli 15,05 zł. Natomiast w kolumnie 13 PKPiR podatnik powinien wpisać kwotę 145,95 zł.

Ewidencja VAT

Dopuszczalna masa całkowita samochodu Audi A6 nie przekracza 3,5 tony. Oznacza to, że VAT naliczony od wydatków z nim związanych, co do zasady, podlega odliczeniu w połowie. Do takich wydatków zalicza się m.in. koszty paliwa.

W związku z powyższym z faktury, o której mowa w pytaniu, można odliczyć 15,05 zł. Z faktury powinny zostać ujęte m.in. takie dane jak korekta podatku naliczonego obniżająca kwotę podatku należnego, a także dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej. To oznacza, że w ewidencji VAT powinny zostać ujęte takie dane jak kwota netto, czyli 130,89 zł, a także kwota VAT naliczonego podlegająca odliczeniu, czyli 15,05 zł.

Nie jest kosztem uzyskania przychodów VAT, ale jest kosztem podatek naliczony w tej części, w której zgodnie z przepisami podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług – jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Z treści tego przepisu wynika, że połowę VAT naliczonego z tytułu zakupu paliwa, która nie może zostać odliczona, można uznać za koszt uzyskania przychodów. W tym przypadku będzie to kwota 15,06 zł.

PKPiR

Zgodnie z objaśnieniami do podatkowej księgi przychodów i rozchodów zawartymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie PKPiR, kolumna 13 jest przeznaczona do wpisywania pozostałych kosztów m.in. zakup paliw.

WSKAZÓWKI TWOJEGO DORADCY PODATKOWEGO

  • W przypadku otrzymania faktury VAT za paliwo w rejestrze VAT ujmujesz takie dane jak kwota netto, a także kwota VAT naliczonego podlegająca odliczeniu.
  • W PKPiR w kolumnie 13 wpisujesz kwotę netto powiększoną o wartość VAT naliczonego, którego nie można odliczyć.
  • Pamiętaj, że w kolumnie 13 wpisujesz w szczególności takie wydatki, jak: czynsz za lokal, opłatę za energię elektryczną, gaz, wodę, c.o., opłatę za telefon, zakup paliw.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 40256 )
Array ( [docId] => 40256 )

Array ( [docId] => 40256 )