Kaucja gwarancyjna wyłączy odpowiedzialność solidarną nabywcy

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 13-05-2013 r.

Od 1 października 2013 roku ustawodawca zamierza wprowadzić do ustawy o VAT odpowiedzialność kupującego towary wrażliwe za podatek niezapłacony przez sprzedawcę. Nie będzie ona jednak bezwzględna, gdyż projektowane przepisy przewidują kilka możliwości wyłączenia tej odpowiedzialności. Jedną z nich jest kaucja gwarancyjna.

Jedną z możliwości wyłączenia stosowania przepisów przewidujących solidarną odpowiedzialność nabywcy, ma być złożenie w urzędzie skarbowym przez dostawcę towarów wrażliwych kaucji gwarancyjnej. Będzie ona zabezpieczeniem zapłaty podatku w związku z dostawami tych towarów i nie będzie obowiązkowa. Minimalna kwota kaucji gwarancyjnej będzie wynosiła 100.000 zł.

Jednak nie będzie ona mogła być niższa, od przewidywanej przez dostawcę towarów wrażliwych wartości sprzedaży tych towarów w danym miesiącu. Kaucja ta – jak wynika z projektowanych przepisów – ma być składana na określony czas (liczony w miesiącach, nie krócej jednak niż na rok) lub bezterminowo. Będzie ją można złożyć w jednej lub kilku z trzech następujących form:

  • depozytu pieniężnego złożonego na rachunek pomocniczy urzędu skarbowego.
  • gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej złożonej w urzędzie skarbowym.
  • pisemnego nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego potwierdzone przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, do wyłącznego dysponowania (do wysokości składanej kaucji gwarancyjnej) środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku firmy.

Podmioty handlujące towarami wrażliwymi, które złożą kaucje gwarancyjną, mają być upubliczniane w prowadzonym przez ministra finansów elektronicznym wykazie. Wskazanie danego podmiotu w tym wykazie będzie o tyle istotne, że warunkiem wyłączenia odpowiedzialności solidarnej nabywcy będzie złożenie kaucji gwarancyjnej oraz wymienienie go w tym wykazie na dzień dostawy.

Zmiany w tym wykazie (w tym przymusowe usuwanie podmiotów z wykazu) wprowadzane będą przez naczelników urzędów skarbowych, a sam wykaz będzie udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy


Zobacz także:


Tagi: kaucja

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31375 )
Array ( [docId] => 31375 )

Array ( [docId] => 31375 )