Kompleksowa usługa magazynowania nie powoduje obowiązku zapłaty VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Piotr Kowalski
Data: 29-04-2014 r.

W sytuacji gdy usługa związana z przechowywaniem, czy też pakowaniem towaru świadczona na rzecz zagranicznej firmy, nie daje klientowi prawa do korzystania z magazynu, nie jest związana z nieruchomością, to oznacza, że jest opodatkowana w miejscu siedziby nabywcy.

Spółki zajmujące się świadczeniem kompleksowych usług w zakresie magazynowania towarów na rzecz podmiotów z siedzibą w innych krajach UE (a także w państwach trzecich) miewają trudności w określeniu, czy usługi te podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce.  

W takiej właśnie kwestii wypowiedział się organ podatkowy, który uznał, że wykonywanie tych usług w Polsce podlega tutaj opodatkowaniu, mimo że sama usługa może nie być związana z nieruchomością, w której jest świadczona. Argument iż zamiarem stron nie jest przypisanie usługobiorcy prawa do korzystania z powierzchni magazynowej, lecz utrzymanie towarów w niezmienionym stanie oraz zapewnienie wszelkich dodatkowych świadczeń z tym związanych nie został uznany przez organ fiskusa. Sprawa trafiła więc do WSA w Łodzi.

Sąd przyznał rację spółce, iż świadczone przez nią usługi nie są usługami związanymi z nieruchomościami. Umowy zawierane przez spółkę z kontrahentami dotyczą obsługi towarów składowanych w magazynach, którymi dysponuje spółka i aktywne zarządzanie towarami, nie zaś udzielanie klientom uprawnień do użytkowania nieruchomości w jakimkolwiek zakresie (np. w formie umowy najmu, dzierżawy czy leasingu).

Dominującym elementem usługi jest zarządzanie towarem i skoncentrowane przede wszystkim na umożliwieniu klientowi wykonywania obrotu towarem w sposób możliwie efektywny.

Podobnego zdania był też NSA, do którego ostatecznie sprawa trafiła. Sąd przyznał, że spółka dysponuje magazynami, w których towar jest przejściowo składowany. Nie może to jednak przesądzać o uznaniu usług za związane z nieruchomościami. Tym bardziej, że w żadnym przypadku powierzchnie magazynowe nie są klientom w sposób swobodny udostępniane do użytkowania. W konsekwencji usługa nie podlega opodatkowaniu w Polsce.

Źródło:

wyrok NSA z 2 kwietnia 2014 r., I FSK 1786/13

Piotr Kowalski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34814 )
Array ( [docId] => 34814 )

Array ( [docId] => 34814 )