Korekta błędów w kasie fiskalnej

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Styczyński Rafał
Data: 29-01-2013 r.

Podatnicy ewidencjonujący sprzedaż za pomocą kas fiskalnych często mają problem w sytuacji gdy wystąpi błąd. Kasy fiskalne bowiem nie przewidują możliwości skorygowania wydanego paragonu. Brak możliwości ingerencji w pamięć fiskalną kasy nie oznacza jednak zakazu korekty samej transakcji.

Pamięć fiskalna kasy rejestrującej stanowi urządzenie umożliwiające trwały jednokrotny zapis danych dopuszczonych programem pracy kasy bez możliwości ich likwidacji oraz wielokrotny odczyt tych danych, które są nieusuwalne bez zniszczenia samego urządzenia. A zatem kasa rejestrująca, w szczególności pamięć fiskalna kasy, zostały skonstruowane w sposób uniemożliwiający jakąkolwiek ingerencję podatnika w zapisane dane.

W związku z powyższym dane raz wprowadzone do kasy (transakcja zakończona wydrukowaniem paragonu) nie podlegają już modyfikacji. Jednakże brak możliwości ingerencji w pamięć fiskalną kasy nie oznacza zakazu korekty samej transakcji, gdyż to dokumentacja kasowa transakcji nie podlega korekcie, a nie sama transakcja sprzedaży.

Przepisy podatkowe nie precyzują korekt, w praktyce więc prowadzone są ewidencje korekt w różnej postaci.

Zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów z 10 stycznia 1994 r. (pismo nr PP7-7253/ /01/94) zaleca się prowadzenie ewidencji korekt, w której powinny być zapisywane wszelkie zdarzenia związane z korektą obrotu. Ewidencja taka nie ma określonego wzoru, ale wskazane jest, aby zawierała co najmniej dane niezbędne do ustalenia przyczyn zaistniałej korekty, a zapisy w niej widniejące pozwalały na określenie prawidłowej kwoty obrotu i podatku należnego.

Prowadzona ewidencja korekt powinna zawierać co najmniej:

  • dane podatnika - z adresem, NIP,
  • dane kasy fiskalnej, której dotyczy - numery: ewidencyjny, unikatowy i fabryczny,
  • numer paragonu podlegający korekcie,
  • dane towaru (ze stawką VAT),
  • przyczyny dokonania korekty,
  • wartość sprzedaży przed korektą,
  • wartość sprzedaży po korekcie.

Podatnik sam zakłada ewidencję. Nie ma żadnych ustalonych wzorów takiej ewidencji.

Korekta obrotu i podatku należnego może nastąpić wyłącznie w sytuacji potwierdzenia rozliczenia tej sprzedaży przez podatnika. Potwierdzenie tej okoliczności jest oczywiste w przypadku okazania przez nabywcę oryginału paragonu, lecz można w przypadku jego braku oprzeć się na innych dowodach (np. dokumencie gwarancji), w sytuacjach zupełnie wyjątkowych zaś, można jako dowód uznać podpisany przez klienta i podatnika protokół zwrotu towaru, ze wskazaniem opisu i wartości towaru, kwoty podatku należnego, danych nabywcy umożliwiających identyfikację.


Zobacz także:

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31317 )
Array ( [docId] => 31317 )

Array ( [docId] => 31317 )