Korekta VAT przy zmianie przeznaczenia towarów lub nieruchomości

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 26-02-2013 r.

W przypadku zmiany prawa do odliczenia VAT od towarów handlowych, surowców, materiałów i innych towarów i usług nabytych do wytworzenia towarów konieczna jest korekta podatku naliczonego.

VAT trzeba wówczas skorygować w deklaracji podatkowej składanej za ten okres rozliczeniowy, w którym zmiana ta nastąpiła. Należy również pamiętać, że w tym przypadku niewykorzystanie towarów zgodnie z ich przeznaczeniem ( i to niezależnie od tego, jaki okres upłynął od dnia ich nabycia) – skutkuje obowiązkiem (uprawnieniem) korekty podatku naliczonego, w sytuacji zmiany ich przeznaczenia.

Przykład:

Podatnik prowadzi zakład krawiecki. Ze względu na coraz niższe obroty zamierzasz skorzystać z prawa do zwolnienia podmiotowego w VAT. W dniu zmiany statusu podatkowego posiada niewykorzystane zapasy materiałów, od których odliczył VAT. Ma, więc obowiązek skorygować „in minus” odliczony podatek, gdyż towary te wykorzysta ostatecznie do działalności zwolnionej z VAT.

Warto również przypomnieć, że w przypadku zmiany stopnia wykorzystania nieruchomości do celów działalności gospodarczej w ciągu 120 miesięcy (a więc w okresie 10-letniej korekty) – licząc od miesiąca, w którym nieruchomość została oddana w użytkowania, podatnik musi skorygować odliczony przy jej nabyciu lub wytworzeniu VAT.

Jeżeli nieruchomość nabyta została na cele działalności mieszanej, należy niezależnie korygować VAT także uwzględniając przepisy o korekcie wstępnej i ostatecznej.

Przykład 2:

Podatnik prowadzi wyłącznie działalność opodatkowaną (salon samochodowy). W maju 2012 r. kupił nieruchomość o wartości netto 1,5 mln zł plus VAT w wysokości 345.000 zł. Budynek ten podatnik zamierza wykorzystywać na cele prowadzonej działalności w 40%. Podatek naliczony podlegający odliczeniu stanowił 138.000 zł. W kwietniu 2013 r. podatnik zmniejszy stopień jej wykorzystania do prowadzonej działalności do 30%. Będzie wówczas musiał skorygować odliczony uprzednio VAT deklaracji za kwiecień 2013 r. o kwotę wyliczoną w następujący sposób:

  • podatek naliczony, jaki przysługiwałaby do odliczenia przy wykorzystaniu budynku w 30% : (345.000 zł × 30%) = 103.500 zł,
  • kwota VAT odliczona przy nabyciu nieruchomości w 2012 r. : 138.000 zł.
  • różnica: 103.500 – 138.000 = (-) 34.500 zł.
  • kwota korekty „in minus” obliczona dla pozostałego okresu korekty (tj. 109 miesięcy): [(-) 34.500 zł / 120 × (120 - 11)] = (-) 31.392 zł.

Podstawa prawna:

  • art. 87, art. 90, art. 90 a, art. 91, ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Autor: Rafał Kuciński, prawnik, specjalista z zakresu VAT
Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Brzozowska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31329 )
Array ( [docId] => 31329 )

Array ( [docId] => 31329 )