Likwidacja zniszczonych środków trwałych wymaga dokumentacji

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 15-01-2016 r.

Zarówno kradzież towarów, jak i ich zniszczenie (na skutek zdarzeń losowych, czy likwidacji) nie powoduje, zazwyczaj, zmiany prawa do odliczenia skutkującej obowiązkiem korekty odliczonego podatku. Warunkiem jest odpowiednie udokumentowanie i potwierdzenie kradzieży lub zniszczenia.

Takie zasady wynikają wprost z art. 185 ust. 2 Dyrektywy 2006/112/WE. Przepis ten stanowi, że korekta nie jest dokonywana, między innymi, w przypadku należycie udokumentowanego lub potwierdzonego zniszczenia, zagubienia lub kradzieży własności.

Przykład:

Firma kupiła środki trwałe, w związku z tym, że w listopadzie 2015 r. uległy one zniszczeniu, a ich naprawa przewyższała wartość początkową, to postanowiono jej wycofać z ewidencji środków trwałych dokumentem LT. Przy zakupie środków odliczono 100%. Czy w takiej sytuacji należy skorygować vat przy likwidacji? Czy nieumorzona część stanowi koszty uzyskania przychodu?

W takiej sytuacji firma nie ma obowiązku skorygowania podatku VAT z tytułu nabycia przedmiotowych środków trwałych (pod warunkiem wiarygodnego udokumentowania ich likwidacji).

Odpowiednie zastosowanie ma, przykładowo, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 lutego 2009 r. (sygn. IPPP2/443-1737/08-2/ASi), w której czytamy, że „w przepisach art. 91 ww. ustawy stanowiącego o korektach utrata lub zużycie środków trwałych nie zostały wymienione jako przesłanki powodujące obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego. Podkreślenia wymaga również, że dla celów dowodowych fakt zużycia środka trwałego powinien być przez podatnika należycie udokumentowany”.

Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych.

A contrario – straty w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części niepokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów (z nieistotnym w omawianej sytuacji wyjątkiem dotyczącym strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności – zob. art. 23 ust. 1 pkt 6 ustawy o VAT). Oznacza to, że w przedstawionej sytuacji niezamortyzowana część wartości początkowej środków trwałych może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38386 )
Array ( [docId] => 38386 )