Likwidacja zniszczonych środków trwałych wymaga dokumentacji

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 15-01-2016 r.

Zarówno kradzież towarów, jak i ich zniszczenie (na skutek zdarzeń losowych, czy likwidacji) nie powoduje, zazwyczaj, zmiany prawa do odliczenia skutkującej obowiązkiem korekty odliczonego podatku. Warunkiem jest odpowiednie udokumentowanie i potwierdzenie kradzieży lub zniszczenia.

Takie zasady wynikają wprost z art. 185 ust. 2 Dyrektywy 2006/112/WE. Przepis ten stanowi, że korekta nie jest dokonywana, między innymi, w przypadku należycie udokumentowanego lub potwierdzonego zniszczenia, zagubienia lub kradzieży własności.

Przykład:

Firma kupiła środki trwałe, w związku z tym, że w listopadzie 2015 r. uległy one zniszczeniu, a ich naprawa przewyższała wartość początkową, to postanowiono jej wycofać z ewidencji środków trwałych dokumentem LT. Przy zakupie środków odliczono 100%. Czy w takiej sytuacji należy skorygować vat przy likwidacji? Czy nieumorzona część stanowi koszty uzyskania przychodu?

W takiej sytuacji firma nie ma obowiązku skorygowania podatku VAT z tytułu nabycia przedmiotowych środków trwałych (pod warunkiem wiarygodnego udokumentowania ich likwidacji).

 

Odpowiednie zastosowanie ma, przykładowo, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 lutego 2009 r. (sygn. IPPP2/443-1737/08-2/ASi), w której czytamy, że „w przepisach art. 91 ww. ustawy stanowiącego o korektach utrata lub zużycie środków trwałych nie zostały wymienione jako przesłanki powodujące obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego. Podkreślenia wymaga również, że dla celów dowodowych fakt zużycia środka trwałego powinien być przez podatnika należycie udokumentowany”.

Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych.

A contrario – straty w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części niepokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów (z nieistotnym w omawianej sytuacji wyjątkiem dotyczącym strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności – zob. art. 23 ust. 1 pkt 6 ustawy o VAT). Oznacza to, że w przedstawionej sytuacji niezamortyzowana część wartości początkowej środków trwałych może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38386 )
Array ( [docId] => 38386 )

Array ( [docId] => 38386 )