Wraz z początkiem roku zmieniła się właściwość organów podatkowych w zakresie VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Tomasz Krywan
Data: 14-01-2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. urzędem skarbowym właściwym w sprawach VAT jest urząd ustalony ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podatnika.

Od 1 stycznia 2016 r. dla podatnika wykonującego czynności podlegające opodatkowaniu na terenie objętym zakresem działania jednego tylko urzędu skarbowego właściwość urzędu skarbowego do celów VAT ustala się ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podatnika.

Wraz z początkiem 2016 roku przestała obowiązywać większość przepisów art. 3 ustawy o VAT, w tym ustępy 1 i 2. Dlatego też od 1 stycznia 2016 r. także dla podatników wykonujących czynności podlegające opodatkowaniu na terenie objętym zakresem działania jednego tylko urzędu skarbowego właściwi do celów VAT będą naczelnicy urzędów skarbowych ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podatników, na podstawie art. 17 § 1 Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z tym przepisem, jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika.

Nowelizacja oznacza też zmianę naczelnika urzędu skarbowego właściwego do spraw ewidencji podatników.

W konsekwencji należało do 8 stycznia złożyć na formularzu CEIDG-1 wniosek o zmianę wpisu w CEIDG. Jest to konieczne, aby wskazać  aktualnego naczelnika urzędu skarbowego właściwego do spraw ewidencji podatników. 

Do końca 2015 roku

Od 1 stycznia 2016 r.

Właściwość urzędu skarbowego określa się ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

Dla podatników wykonujących czynności podlegające opodatkowaniu na terenie objętym zakresem działania jednego tylko urzędu skarbowego właściwi do celów VAT będą naczelnicy urzędów skarbowych ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Tomasz Krywan

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38383 )
Array ( [docId] => 38383 )