Likwidatorzy szkód ubezpieczeniowych są opodatkowani VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 11-02-2013 r.

Interpretacja wydana przez ministra finansów jest niekorzystna dla likwidatorów szkód. Jego zdaniem ze zwolnienia VAT mogą korzystać tylko usługi w ramach rozpatrywania roszczeń ubezpieczonych.

Ministerstwo Finansów (MF) wydało interpretację ogólną (z 20 lipca 2012 nr PT1/033/1/2/2012/PT-304), w której odniósł się do opodatkowania VAT usług likwidacji szkód ubezpieczeniowych.

Zdaniem MF nie są objęte zwolnieniem VAT usługi o charakterze technicznym, choćby były dla wykonania usługi ubezpieczenia czy reasekuracji niezbędne.

Istnieje prawna definicja likwidacja szkód

Nie można utożsamiać pojęcia usług ubezpieczeniowych, w tym likwidacji szkód, na gruncie przepisów o działalności ubezpieczeniowej z tymi usługami na gruncie ustawy VAT. Niemniej jednak w zakresie likwidacji szkód ubezpieczeniowych wyróżnić można dwie grupy czynności:

  • jedną o charakterze technicznym, które, choć stanowią część składową usługi ubezpieczeniowej, to nie są dla niej specyficzne (jak np.: techniczna pomoc w ramach assistance samochodowego, rezerwacja hotelu, ustalanie rozmiarów i okoliczności powstania szkody),

drugą zaś specyficzną dla ubezpieczeń, obejmująca w istocie proces decyzyjny o zakwalifikowaniu powstałej szkody do ryzyk chronionych przez ubezpieczyciela oraz ustalaniu wysokości ubezpieczyciela wobec ubezpieczonego.

 

Tylko ta druga grupa czynności może korzystać ze zwolnienia w VAT na bazie art. 43 ust. 13 ustawy VAT.

Oznacza to, że ze zwolnienia z VAT nie skorzystają likwidatorzy szkód dokonujący oględzin i wyceny, czy biegli szacujący wartość objętych ubezpieczeniem składników majątkowych.

Podstawa prawna:

  • art. 43 ust. 13 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) - ustawa VAT.

Autor: Krzysztof Klimek
Opracowanie redakcyjne: Lidia Pogodzińska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31320 )
Array ( [docId] => 31320 )

Array ( [docId] => 31320 )