Limit zwolnienia podmiotowego VAT należy liczyć proporcjonalnie

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 07-12-2012 r.

Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku liczą limit uprawniający do zwolnienia z VAT proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia działalności w pierwszym roku podatkowym.

Zwolnienie podmiotowe VAT obejmuje m.in. podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT jeśli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 150.000 zł.

Proporcjonalne obliczenie kwoty limitu dotyczy całego okresu prowadzenia działalności, tj. okresu od momentu rozpoczęcia działalności do końca roku podatkowego, nie zaś okresu rozpoczynającego się z dniem uzyskania pierwszego przychodu.

Takie stanowisko reprezentują organy skarbowe, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 4 lutego 2011 r. (sygn. ILPP1/443-1199/10-2/AW).

Okres prowadzenia działalności należy liczyć w dniach

Proporcjonalne obliczenie kwoty limitu VAT ustala się w stosunku dziennym, nie miesięcznym Potwierdza to np.:

  • Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z 16 grudnia 1997 r. - sygn. SA/Po 655/97,
  • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z 9 lipca 2004 r. - sygn. I SA/Wr 3676/02).

W celu ustalenia tego limitu VAT należy zatem przemnożyć 150.000 zł przez ilość dni pozostających do końca danego roku od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, a następnie podzielić otrzymany wynik przez 365 lub 366 (ilość dni w roku).

 

Kto nie skorzysta ze zwolnienia VAT

Ze zwolnienia podmiotowego w VAT nie skorzystają podatnicy:

  • dokonujący dostaw towarów z metali szlachetnych, większości towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, nowych środków transportu, terenów budowlanych i przeznaczonych pod zabudowę,
  • świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa i usługi jubilerskie,
  • nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju (art. 113 ust. 13 ustawy o VAT).

Podstawa prawna:

  • art. 113 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) - ustawa o VAT.

Autor: Magdalena Płachecka

Opracowanie redakcyjne: Lidia Pogodzińska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31295 )
Array ( [docId] => 31295 )

Array ( [docId] => 31295 )