Mechanicy samochodowi, prawnicy i lekarze muszą zainstalować kasy fiskalne

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Bogdan Świąder
Data: 04-12-2014 r.

Wraz z początkiem 2015 roku przybędzie grup zawodowych, które będą zobowiązane do zainstalowania kas fiskalnych. Znajdą się wśród nich m.in. prawnicy, doradcy podatkowi, lekarze i dentyści, fryzjerzy i kosmetolodzy, restauratorzy, mechanicy samochodowi.

Od 2015 roku wprowadzono obowiązek ewidencji w kasach rejestrujących dla nowych grup podatników. Minister finansów rozszerzył kategorie przedsiębiorców, którzy muszą bezwzględnie zainstalować urządzenia fiskalne.

Nowe kategorie podatników, którzy muszą mieć kasy fiskalne od 2015 roku bez względu na wysokość sprzedaży dotyczą także świadczenia usług:

  • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
  • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • prawniczych,   z  wyłączeniem  usług  określonych  w  poz.   28   załącznika  do rozporządzenia, tj. czynności notarialnych bez względu na symbol PKWiU,
  • doradztwa podatkowego,
  • związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:

- świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również
sezonowo, oraz
- usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),

  • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.

Na kolejne dwa lata (2015-16) wprowadzono zwolnienia z obowiązku rejestrowania transakcji na kasie. Zwolnienie z kas  zachowają stołówki w placówkach oświatowych, zwolnione będą też takie usługi, które są świadczone na pokładach samolotów.

Nie ma obowiązku ewidencji w kasach rejestrujących czynności notarialnych. Doprecyzowano też zakres usług gastronomicznych, które są objęte obowiązkiem ewidencji w kasach na działalność sezonową i katering.

Na kolejne dwa lata zostały przedłużone zwolnienia m.in. dla podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku kwoty 20 tys. zł. W przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz takich osób, zwolnienie przysługuje, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku, kwoty 20 tys. zł. Zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót w kwocie 20 tys. zł.

Jeżeli jednak wyżej wspomniany limit dotyczył grup, które nie były zobowiązane do posiadania kas fiskalnych, np. lekarzy, prawników, fryzjerów, mechaników, wówczas zwolnienie będzie obowiązywało do 28 lutego 2015 r. Począwszy od 1 marca 2015 r. będą musieli je zakupić i zainstalować.

Źródło:

Rozporządzenie Ministra Finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544).

Bogdan Świąder, doradca podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36139 )
Array ( [docId] => 36139 )

Array ( [docId] => 36139 )