Kontrowersje wokół zmian w ustawie o VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 28-11-2014 r.

Proponowane zmiany w ustawie o VAT budzą wątpliwości wielu ekspertów. Konfederacja Lewiatan negatywnie ocenia wprowadzenie dziennego limitu sprzedaży telefonów komórkowych do wysokości 20.000 zł oraz sporządzanie informacji podsumowującej odnośnie transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia.

Eksperci Lewiatan zauważyli, że w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw przewidziano wprowadzenie mechanizmu odwrotnego obciążenia w obrocie telefonami komórkowymi (a także smartfonami) w transakcjach zawieranych pomiędzy podatnikami VAT.

 

Mechanizm odwrotnego obciążenia polega na tym, że dokonujący dostawy towarów nie rozlicza od sprzedaży należnego VAT, a sama sprzedaż jest dokonywana w cenach netto. Podatek należny jest rozliczany przez nabywcę towarów.

Przykładowo przedsiębiorca telekomunikacyjny przy nabyciu telefonów naliczy podatek należny i jednocześnie wykaże go jako podatek naliczony. Rozliczenie następuje w deklaracji podatkowej. Przy sprzedaży telefonów na rzecz czynnych podatników VAT przedsiębiorca telekomunikacyjny nie doliczy do ceny netto kwoty podatku należnego.

Zdaniem ekspertów Konfederacji Lewiatan przyjęcie takiego rozwiązania uniemożliwi prowadzenie działalności według ogólnie przyjętych reguł, gdzie w momencie dokonania sprzedaży wystawiana jest faktura z określoną stawką VAT.

Przykładowo dla operatorów telekomunikacyjnych obrót telefonami stanowi znaczącą część działalności, jeśli chodzi o liczbę i częstotliwość transakcji. Występują transakcje dokonywane jednego dnia z jednym kontrahentem, których pojedyncza wartość nie przekracza 20.000 zł, ale łączna często przekracza tę kwotę. Wprowadzenie dziennego limitu wartości sprzedaży uniemożliwi wypełnienie obowiązku wystawienia faktury i odpowiedniego opodatkowania transakcji.

Sprzeciw ekspertów budzi również propozycja wprowadzenia obowiązku sporządzania informacji podsumowującej w obrocie krajowym, obejmującej transakcje objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia. Takie rozwiązanie może być zbyt dużym obciążeniem dla podatników, ponieważ wymagać będzie poniesienia kosztów na dostosowanie systemów księgowych do nowych wymagań.

Konfederacja Lewiatan stoi na stanowisku, że wprowadzenie projektowanych przepisów wymaga co najmniej 6-miesięcznego vacatio legis. Tymczasem zmiany mają wejść w życie już 1 stycznia 2015 r.

Agnieszka Rylska, członkini Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36108 )
Array ( [docId] => 36108 )

Array ( [docId] => 36108 )