Można przyspieszyć opóźniony zwrot VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Mariusz Olech
Data: 30-09-2014 r.

Podatnicy często muszą walczyć z opóźnianiem zwrotów VAT. Jednym z pomocnych instrumentów jest zażalenie i skarga do sądu administracyjnego. Dzięki nim podatnik może zachować płynność finansową.

Organy podatkowe często weryfikują rozliczenia przedsiębiorców w ramach przepisów o kontroli podatkowej albo skarbowej, względnie w ramach toczącego się postępowania podatkowego. Przyjęło się, że na postanowienie w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu VAT wydane w toku jednego z tych postępowań, podatnikowi nie przysługuje zażalenie.

Sytuacja przedsiębiorców zmieniła się w ubiegłym roku, po wydaniu przez NSA trzech orzeczeń z: 10 i 23 lipca 2013 r. (I FSK 1134/13, I FSK 1133/13 oraz I FSK 1228/13). Sąd uznał w nich, że kontrolowanym podatnikom przysługuje skarga do WSA na postanowienie naczelnika urzędu skarbowego o przedłużeniu terminu zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym, wydane na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy o VAT.

Z uzasadnienia powołanych rozstrzygnięć wynika, że zaskarżeniu do sądu administracyjnego mogą także podlegać (na podstawie art. 3 par. 2 pkt 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) akty lub czynności, które:

  • nie są zaskarżalne na podstawie art. 3 par. 2 pkt 1-3 wspomnianej ustawy,
  • są skierowane do podmiotu, który nie jest organizacyjnie ani służbowo podporządkowany organowi wydającemu dany akt lub podejmującemu daną czynność,
  • zostały skierowane do indywidualnie oznaczonego podmiotu,
  • mają charakter publicznoprawny,
  • dotyczą uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Skutkiem stwierdzenia przez sąd, że przedłużenie postępowania przez urząd skarbowy było bezzasadne bądź wydane przez naczelnika urzędu skarbowego postanowienie w inny sposób naruszyło prawo - będzie jego uchylenie i konieczność zwrotu VAT podatnikowi. Organy obciążono koniecznością rzetelnego uzasadniania postanowień o przedłużeniu zwrotu, na podstawie konkretnych dowodów.

Mariusz Olech, prawnik, specjalista podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35780 )
Array ( [docId] => 35780 )