Nie można odliczyć VAT od niezrealizowanej usługi

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Wojciech Pietrasiewicz
Data: 08-09-2014 r.

Jeżeli zamówione przez podatnika usługi reklamowe, w rzeczywistości nie zostały wykonane, wówczas nie może on odliczyć podatku naliczonego. Dzieje się tak nawet wówczas, gdy zostały wystawione faktury dokumentujące te usługi.

Niekiedy przedsiębiorcy zlecają usługi reklamowe, promocyjne i inne, ale po jakimś czasie okazuje się, że nie wszystkie z nich zostały faktycznie wykonane na podstawie zawartych umów. Często podatnicy mimo to, odliczają podatek należny z faktur, nawet jeżeli w rzeczywistości umówione usługi nie zostały zrealizowane. Narażają się wówczas na ryzyko konfliktu z fiskusem.

Organy podatkowe najczęściej orzekają, że jeżeli zamówione usługi nie były zrealizowane, wówczas podatnik nie ma prawa odliczać VAT z faktur dotyczących tych usług. Jeżeli jednak sporne usługi zostały chociażby częściowo wykonane, to możliwe jest odliczenia podatku naliczonego w części.

W orzecznictw TSUE wyraźnie sformułowano przesłanki, po spełnieniu których prawo podatnika, uczestniczącego w transakcjach stanowiących nadużycie prawa, do odliczenia podatku naliczonego może być zakwestionowane. Wytyczne te wynikają choćby z orzeczenia TSUE w sprawie C-439/04 i C-44/04 (Axel Kittel vs państwo belgijskie oraz Recolta Recycyling SPRL vs. państwo belgijskie). Podkreślono w nim, że gdy podatnik nabywający towar lub usługi nie wiedział lub nie mógł wiedzieć, że dana transakcja była wykorzystana dla celów oszustwa, nie można mu odebrać prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Również w orzecznictwie polskich sądów wskazuje się wprost, że:

„Organ podatkowy, aby zakwestionować prawo podatnika do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z określonych faktur VAT jest zobowiązany do wykazania:

  1. nie tylko tego, że czynności stanowiące podstawę wystawienia tej faktury nie zostały dokonane, jak dotychczas,
  2. ale też tego, że podatnik będący odbiorcą tych faktur wiedział lub powinien wiedzieć, że transakcje te wiążą się z przestępstwem popełnionym przez dostawcę lub inny podmiot działający na wcześniejszym etapie obrotu lub stanowią nadużycie prawa, tzn. ustalenia, czy podatnik przedsięwziął wszystkie działania, jakich można od niego racjonalnie oczekiwać, w celu upewnienia się, że dokonywana przez niego transakcja nie prowadzi do udziału w przestępstwie lub nadużyciu prawa.”

(wyrok z 31 stycznia 2013 r., III SA/Gl 1639/11)

Źródło:

Wyrok WSA w Rzeszowie z 7 sierpnia 2014 r., I SA/Rz 391/14

Wojciech Pietrasiewicz, doradca podatkowy współpracujący z Allen & Overy A. Pędzich sp. k.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35711 )
Array ( [docId] => 35711 )

Array ( [docId] => 35711 )