Nabywcę na fakturze zmieni tylko faktura korygująca

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 23-04-2013 r.

Jeśli faktura została wystawiona na innego nabywcę, to nie można poprawić tego elementu notą korygującą. Umożliwia ona poprawianie jedynie pomyłek odnoszących się do podatnika (kontrahenta) wymienionego na wystawionej fakturze. Nabywcę można zmienić jedynie wystawiając fakturę korygującą. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 4 kwietnia 2013 r. (I SA/Po 15/13).

W analizowanym przez sąd stanie faktycznym podatnik tankował swoje samochody ciężarowe za pomocą kart paliwowych wynajętych od innej firmy. Był obciążany kosztami tego paliwa na podstawie miesięcznych faktur VAT. Firma wynajmująca karty starała się o zwrot podatku z faktur na zakup tego paliwa. Organ podatkowy odmówił. Argumentował, że faktycznym nabywcą paliwa był spółka – właściciel pojazdów, a z prawa do odliczenia może skorzystać tylko ten podatnik, na którego rzecz następuje dostawa towarów dających prawo do odliczenia. Spółka zamierza więc skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych na podmiot wynajmujący karty paliwowe.

W tym celu zwróciła się do dostawców paliwa o korektę faktur VAT i wystawienie ich bezpośrednio na nią, jako że to ona była faktycznym nabywcą paliwa. Niestety dostawcy paliwa ze względu na zamknięty okres sprawozdawczy odmówili spółce wystawienia faktur korygujących. W tej sytuacji spółka zamierza wystawić noty korygujące, które spowodują, że faktury VAT będą odzwierciedlać faktyczny przebieg transakcji. W notach korygujących spółka wskaże siebie, jako nabywcę paliwa.

W związku z powyższym podatnik spytał organ podatkowy, czy może skorygować dane nabywcy notami korygującymi a następnie odliczyć zawarty w nich VAT naliczony. Zdaniem spółki może to zrobić, gdyż inaczej zostanie pozbawiona prawa do odliczenia VAT nie ze swojej winy, co naruszałoby zasadę neutralności VAT dla przedsiębiorców.

 

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 18 września 2012 r. (ILPP4/443-283/12-2/ISN) uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. W uzasadnieniu podkreślił, że jeśli faktura zawiera pomyłki dotyczące jakiejkolwiek pozycji, to powinna zostać skorygowana w ten sposób, aby odzwierciedlała faktycznie dokonaną transakcję między ściśle określonymi podmiotami gospodarczymi.

Jeżeli faktura zawiera błędne informacje sprzedawcy lub nabywcy takie jak np.: błędny NIP lub jego brak, błąd w nazwisku, imieniu, nazwie czy adresie, a także braki w tych informacjach – można wystawić notę korygującą te pomyłki. Nie będzie jednak tak zawsze, bowiem decydujące znaczenie ma tutaj fakt, czy na skutek danego błędu zmienił się podmiot wskazany na fakturze. Tym samym, jeżeli faktura została wystawiona na zupełnie innego nabywcę, to notą korygującą poprawić się już jej nie da.

Noty korygujące umożliwiają, bowiem poprawienie pomyłek odnoszących się tylko do konkretnego podatnika (kontrahenta) wymienionego na wystawionej fakturze. Oznacza to, że podatnik nie może skorygować danych nabywcy poprzez wystawienie not korygujących do faktur VAT za paliwo nabyte przez nią, a błędnie zafakturowane na firmę wynajmującą karty paliwowe. Tym samym nie będzie mogła ona odliczyć zawartego w nich VAT. Na decyzję organu podatkowego spółka wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Poznaniu, który jednak oddalił skargę.

Sąd zauważył, że przedmiotem sporu tak naprawę jest fakt, co można naprawić, skorygować lub zmienić notą korygującą. Z literalnego brzmienia § 15 rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług przepisu wynika, że chodzi o dokument zawierający pomyłki.

Zdaniem sądu w omawianym stanie faktycznym faktura pierwotna nie zawierała pomyłek. Wskazywała dane podmiotu, który rzeczywiście płacił za paliwo i który został podany, jako nabywca przez spółkę. Było to działanie (spółki) świadome i „ryzykowne”. Efektem korzystania z cudzych kart paliwowych, było dostarczanie danych podmiotu, który był właścicielem tych kart.

Sąd podkreślił, że ewentualna zamiana podmiotów widniejących na fakturze nie jest korektą pomyłki, a utworzeniem zupełnie nowego dokumentu. W związku z tym sąd uznał, że interpretacja dokonana przez organ podatkowy jest prawidłowa.

Rafał Kuciński, prawnik, specjalista z zakresu VAT


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31347 )
Array ( [docId] => 31347 )

Array ( [docId] => 31347 )