Najważniejsze zmiany w VAT obowiązujące od 2019 rok

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Tomasz Krywan
Data: 07-01-2019 r.

Przedstawiamy wybrane zmiany w VAT, jakie zostały wprowadzone wraz z początkiem 2019 roku.

Zakres zmiany

Czego dotyczy?

Podwyższone stawki VAT

W 2019 roku nadal są stosowane 8 i 23% stawki VAT oraz 7% stawka zryczałtowanego zwrotu podatku i stawka ryczałtu dla podatników świadczących usługi taksówek osobowych w wysokości 4%.

Stawki VAT w wysokości 23 i 8% (jak również stawka zryczałtowanego zwrotu podatku w wysokości 7% i stawka ryczałtu dla podatników świadczących usługi taksówek osobowych w wysokości 4%) będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, w którym wskaźniki te osiągną określone w projektowanym art. 146aa ust. 1 ustawy o VAT poziomy. Będą więc obowiązywać do końca roku następującego po roku, w którym:

1) wartość relacji państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto będzie nie większa niż 43% (w 2017 roku relacja ta wynosiła 50,6%) oraz

2) suma corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego będzie nie mniejsza niż 6%.

Opodatkowanie bonów

Rozróżnienia dwóch kategorii bonów, tj. bonów jednego przeznaczenia oraz bonów różnego przeznaczenia. Emisja (pierwsze wprowadzenie do obrotu) oraz każde kolejne przekazanie bonu jednego przeznaczenia będą podlegały opodatkowaniu VAT.

Dystrybucja bonów różnego przeznaczenia nie będzie podlegała opodatkowaniu, opodatkowanie nastąpi dopiero na etapie faktycznego przekazania towarów lub świadczenia usług w zamian za bon. Nowe regulacje mają zastosowanie do bonów wyemitowanych od 1 stycznia 2019 r.

Rezygnacja z wniosków o zwrot

Z początkiem 2019 roku ustawodawca zrezygnował z wymagania od podatników wniosków o:

1)     zwrot podatku na podstawie art. 87 ust. 5 ustawy o VAT, tj. podatnikowi dokonującemu dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju i niedokonującemu sprzedaży opodatkowanej,

2)     zwrot podatku na podstawie art. 87 ust. 5a ustawy o VAT, tj. podatnikowi, który nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT,

3)     skrócenie terminu zwrotu podatku do 25 dni na podstawie art. 87 ust. 6 ustawy o VAT.

Skrócenie do 90 dni terminów ulgi na złe długi oraz korekty VAT przez dłużników

Z początkiem 2019 roku ze 150 do 90 dni skrócone zostały terminy, o których mowa w art. 89a i art. 89b ustawy o VAT. W konsekwencji obecnie z tzw. ulgi na złe długi można korzystać już po 90 dniach od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, jak również już po 90 dniach upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnicy obowiązani są korygować podatek odliczony z nieuregulowanych faktur.

Zmiany w przepisach o szacowaniu podstawy opodatkowania

Z początkiem 2019 roku znowelizowana została treść art. 32 ustawy o VAT, którego przepisy przewidują szacowanie podstawy opodatkowania podatkiem VAT. Obecnie jednym z warunków stosowania tych przepisów jest, aby między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istniały powiązania, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o VAT, tj. powiązania:

1)     w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT i art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT lub

2)     wynikające ze stosunku pracy, lub

3)     wynikające z tytułu przysposobienia.

 

 

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40978 )
Array ( [docId] => 40978 )