Nowe rozporządzenie w sprawie kas już obowiązuje

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Bogdan Świąder
Data: 27-07-2018 r.

Od 7 lipca 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. Rozporządzenie opisuje konstrukcję, budowę, zasadę działania oraz zabezpieczenia nowego typu kas online, które zaczną obowiązywać od października tego roku. Dowiedz się więcej o nowych przepisach.

Podatnicy, którzy posiadają kasy z elektronicznym zapisem kopi, czyli kas konstrukcyjnie dostosowanych do sporządzania kopii drukowanych dokumentów fiskalnych i wydruków niefiskalnych w postaci zapisu na informatycznych nośnikach danych, przepisy starego rozporządzenia mogą stosować do 31 grudnia 2023 r.

 

Przepisy nowego rozporządzenia, które weszło w życie 7 lipca 2018 r., określają sposób oznaczania pamięci fiskalnej kas rejestrujących numerami unikatowymi, warunki ich przydzielania oraz dokumenty, które powinny być dołączone do kasy rejestrującej przy wprowadzaniu jej do obrotu.

Nowe rozporządzenie dostosowuje sposób użytkowania kas do wymogów kas online

Rozporządzenie wprowadza nowe elementy konstrukcji kasy: pamięć chronioną oraz interfejsy komunikacyjne. Pamięć chroniona jest sparowana z pamięcią fiskalną i pełni funkcje pomocnicze wobec pamięci fiskalnej. Wprowadzenie dodatkowych elementów konstrukcyjnych kasy w postaci interfejsów ma na celu zapewnieniu komunikacji kas z:

  • systemem teleinformatycznym repozytorium, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, aby umożliwić przekazywanie dokumentów fiskalnych, emitowanych przez kasę (za pośrednictwem sieci Internet lub sieci teleinformatycznej, w sposób określony protokołem komunikacyjnym),
  • terminalami płatniczymi, aby ułatwić przeprowadzanie płatności bezgotówkowych.

Budowa kas

Nowe kasy będą posiadać – jak dotychczas - pamięć fiskalną, mechanizm drukujący, wyświetlacz dla klienta. Emisja dokumentów będzie polegała na utworzeniu i zapisie w pamięci fiskalnej lub pamięci chronionej dokumentu w postaci elektronicznej oraz wydruku dokumentu w postaci papierowej na drukarce kasy.

Nowe kasy nie będą jednak posiadały ani drugiej rolki kontrolnej na kopie paragonu ani informatycznego nośnika danych na kopię elektroniczną wydruków. Zamiast tego mają pamięć chronioną, której zawartość przekazywana będzie do Centralnego Repozytorium Kas (CRK), czyli systemu informatycznego Ministerstwa Finansów.

Nowością w budowie kasy jest moduł kryptograficzny, który będzie generował podpisy cyfrowe dokumentów fiskalnych i niefiskalnych oraz zapewni poufność (szyfrowanie) przekazywania danych z kasy do CRK.

Przekazywanie danych

W pamięci chronionej kasy zapisywane są wszystkie emitowane przez kasę dokumenty, w tym wydruki: paragony fiskalne, wydruki niefiskalne, raporty fiskalne dobowe, programowania kasy oraz inne zdarzenia, np. przeglądy serwisowe, zmiany stawek VAT, ustawienie zegara, włączenie trybu serwisowego.

Przekaz danych za pomocą protokołu komunikacyjnego obejmuje grupy poleceń związanych z:

1)  fiskalizacją kasy,

2)  przekazem danych,

3)  weryfikacją sumy kontrolnej programu pracy kasy,

4)  zmianą harmonogramu przekazu danych,

5)  włączeniem lub wyłączeniem drukowania kodu QR text wraz z możliwością wskazania łącznej wartości sprzedaży brutto, powyżej której wydruk jest obowiązkowy,

6)  przejściem kasy w tryb tylko do odczytu,

7)  aktualizacją programu pracy kasy,

8)  zmianą zakresu przekazywanych zestawów danych,

9)  pobraniem numeru ewidencyjnego,

10)  przekazaniem informacji o wymianie pamięci fiskalnej lub pamięci chronionej,

11)  przekazaniem klucza publicznego kasy.

Do kasy przyporządkowana jest unikalna para kluczy asymetrycznych, z których klucz prywatny jest przechowywany w kasie i wykorzystywany do podpisywania dokumentów fiskalnych i niefiskalnych, a klucz publiczny kasy jest wykorzystywany do weryfikacji tych dokumentów.

Zapis dokumentów

Rozporządzenie wiąże sposób zapisu dokumentów w postaci elektronicznej (lokalny odczyt z pamięci fiskalnej i pamięci chronionej danych) oraz weryfikację za pomocą klucza publicznego kasy, w komputerowych systemach ogólnodostępnych. Definiuje też elementy paragonów fiskalnych emitowanych przez kasę w tym podpis cyfrowy paragonu przy użyciu klucza prywatnego kasy. Kasa zapewnia zapis w pamięci fiskalnej pierwszych 20 bajtów podpisów cyfrowych oraz łącznych wartości brutto dla każdego z paragonów fiskalnych, paragonów fiskalnych anulowanych, faktur oraz faktur anulowanych, emitowanych przez kasę.

Bogdan Świąder

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40937 )
Array ( [docId] => 40937 )