Nie każdy egzamin zawodowy jest zwolniony z VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 02-08-2013 r.

Jeśli przeprowadzenie egzaminu zawodowego nie jest poprzedzone kształceniem zawodowym, to nie ma zastosowania zwolnienie przedmiotowe od VAT. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 23 lipca 2013 roku (III SA/Gl 1007/13).

Firma prowadzi ośrodek szkolenia spawaczy. Są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego inne, niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT. Podatnik nie uzyskał akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty i nie finansuje działalności ze środków publicznych. Firma podatniczka świadczy również usługę organizacji egzaminu zawodowego na uzyskanie uprawnień do wykonywania prac spawalniczych, wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego lub TUV.

Podatnik spytał ministra finansów, czy egzaminy zawodowe prowadzone bez kursu szkoleniowego są opodatkowane podatkiem od towarów i usług w wysokości 23%. Jego zdaniem tak. Organ podatkowy uznał stanowisko firmy za błędne. Na otrzymaną interpretację przedsiębiorca wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Sąd przyznał rację podatnikowi. WSA stwierdził, że świadczenie usługi związanej z kształceniem zawodowym (tj. przeprowadzenie egzaminu) musi występować łącznie z samą usługą podstawową (usługą kształcenia). Sąd zaważył, że w art. 132 ust. 1 lit. i dyrektywy 112/2006/WE jest mowa o zwolnieniu od podatku usług kształcenia oraz usług z kształceniem ściśle związanych. A zatem przeprowadzanie egzaminu musi być wykonane łącznie z kształceniem. Jeśli dochodzi tylko i wyłącznie do aktu weryfikacji posiadanych umiejętności bez przeprowadzenia całego procesu kształcenia, to nie można zastosować zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT.

Podstawa prawna: art. 5, art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U z 2011 r. nr 177 poz. 1054 ze zm.).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31443 )
Array ( [docId] => 31443 )

Array ( [docId] => 31443 )