Niedobory niezawinione nie wymagają korekty odliczonego VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 15-11-2013 r.

W przypadku niedoborów powstałych bez winy podatnika (np. z winy jego pracowników) nie ma obowiązku korygowania odliczonego podatku. Pokrycie wartości utraconego towaru przez pracowników nie spowoduje również obowiązku rozpoznania VAT należnego.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT. Prawo od odliczenia przysługuje, jeśli kupione towary będą wykorzystane do sprzedaży podlegającej opodatkowaniu.

Dotyczy to także towarów, które nie są wykorzystywane w czynnościach podlegających opodatkowaniu z winy innego podmiotu niż podatnik. W przypadku niedoborów uznaje się, że prawo do odliczenia VAT przysługuje jedynie przy niedoborach niezawinionych. Zalicza się do nich braki powstałe z winy pracowników.

Stanowisko to znajduje potwierdzenie między innymi w interpretacji indywidualnej Dyrektora izby skarbowej w Bydgoszczy z 15 czerwca 2012 r., (ITPP1/443-395/12/KM).

W konsekwencji przedsiębiorca, u którego stwierdzono takie niedobory niezawinione, nie ma obowiązku korygowania VAT od nabycia towarów, które zostały utracone z winy pracowników. Ponadto pokrycie wartości niedoborów przez pracowników nie skutkuje obowiązkiem rozpoznania u niego VAT należnego, gdyż nie występuje w tym wypadku sprzedaż.


Jakub Rychlik
, doradca podatkowy


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31502 )
Array ( [docId] => 31502 )

Array ( [docId] => 31502 )