Odliczenie VAT przy sprzedaży za granicą

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 31-10-2013 r.

Prawo do odliczenia VAT przysługuje także w sytuacji, gdy firma wykonuje czynności opodatkowane za granicą Polski. Warunkiem odliczenia VAT przy sprzedaży za granicą jest jednak, aby podatek mogłyby być odliczony, gdyby sprzedaż ta miała miejsce w kraju. Przedsiębiorca musi także mieć dokumenty, z których wynika związek odliczanego VAT z tymi czynnościami.

Ustawa o VAT (art. 86 ust. 8 pkt 1) daje prawo do odliczenia podatku naliczonego w sytuacji, gdy importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostaw towarów lub usług wykonanych za granicą (sprzedaż zagraniczna). Warunkiem odliczenia jest jednak, aby kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te zostały wykonane w Polsce. W tym celu przedsiębiorca musi mieć dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami. W praktyce może to być umowa czy nawet korespondencja z kontrahentem.

 
Podstawowym warunkiem odliczenia VAT przy sprzedaży za granicą jest, zatem, aby dana transakcja – gdyby była wykonana w kraju – uprawniała do odliczenia podatku naliczonego. Czynności te powinny, zatem dotyczyć czynności opodatkowanych według właściwej stawki VAT – w tym stawki 0%. W myśl generalnej zasady odliczania VAT, kwota podatku naliczonego podlega odliczeniu tylko w takim zakresie, w jakim zakupy związane są z czynnościami opodatkowanymi. Nie mogą oczywiście mieć miejsca także przesłanki wyłączające prawo do odliczenia, wynikające z art. 88 ustawy o VAT.

Jeśli zatem firma ma sprzedaż za granicą, która nie jest opodatkowana w kraju ze względu na miejsce świadczenia (określone w art. 28b-28n ustawy o VAT), to bezsprzecznie przysługuje jej prawo do odliczenia podatku od importowanych lub nabytych towarów i usług.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31495 )
Array ( [docId] => 31495 )