Nieodpłatne przekazanie towaru między spółkami cywilnymi podlega VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 07-11-2013 r.

Jeśli spółki cywilne przekazują sobie nieodpłatnie towary kupione z odliczeniem VAT, to czynność ta jest opodatkowana. Nie zmienia tego również fakt, że wspólnikami w tych spółkach są te same osoby fizyczne.

Spółki cywilne są odrębnymi (od wspólników) podatnikami podatku podatku VAT. W konsekwencji spółki cywilne mogą wykonywać między sobą czynności podlegające opodatkowaniu (np. dostawy towarów). Dotyczy to również spółek cywilnych, których wspólnikami są te same osoby (w tym małżonkowie). Jeśli więc podatnik (A) zamierza przekazać towar innej spółce (B), to najprostszym i najkorzystniejszym podatkowo sposobem tego przekazania jest jego sprzedaż.

 

Wybierając taką opcję spółka A będzie, co prawda zobowiązana do wykazania podatku należnego z tytułu sprzedaży, ale spółka B (jeżeli jest czynnym podatnikiem VAT i nabyty towar zamierza wykorzystywać do wykonywania czynności opodatkowanych) będzie uprawniona do odliczenia tego podatku (na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT).

Zdecydowanie niekorzystne jest natomiast nieodpłatne przekazanie towarów między spółkami. Będzie ono, bowiem podlegać opodatkowaniu VAT, jako nieodpłatna dostawa towarów (art. 7 ust. 2 ustawy o VAT), a podatku należnego obliczonego z tego tytułu nie będzie można odzyskać. Jeżeli spółce B nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towaru sprzedanego przez spółkę A (dlatego, że towar będzie przez spółkę B wykorzystywany do wykonywania czynności niedających prawa do odliczenia, w szczególności zwolnionych od podatku) nie jest możliwe przekazanie tego towaru tej spółce, bez poniesienia przez jedną ze spółek kosztu VAT.

Nawet gdyby towar ten został przekazany spółce B w ramach przedsiębiorstwa spółki A (albo zorganizowanej części tego przedsiębiorstwa), czyli czynności niepodlegającej opodatkowaniu VAT (na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT), to spółka B – ze względu na wykorzystywanie tego towaru do wykonywania czynności niedających prawa do odliczenia – będzie miała obowiązek korekty podatku odliczonego przez spółkę A (ze względu na art. 91 ust. 7 ustawy o VAT).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31499 )
Array ( [docId] => 31499 )