Odwrotne obciążenie jest możliwe tylko po spełnieniu 3 warunków

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 31-10-2013 r.

Zasada odwrotnego obciążenia ma zastosowanie wtedy, gdy dostawca posiada status czynnego podatnika VAT, sprzedaż realizowana jest dla podatnika (czynnego lub zwolnionego z VAT), a przedmiotem dostawy nie jest towar używany korzystający ze zwolnienia z VAT.

Od 1 października 2013 roku obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o VAT. Nowela polegała na rozszerzeniu katalogu wyrobów objętych mechanizmem reverse charge (odwrotne obciążenie), określonych w załączniku 11 oraz dodaniu nowego załącznika 13 do ustawy o VAT. Rozszerzenie to dotyczy m.in.: złomu i jego odpadów oraz innych (określanych kodami PKWiU) wyrobów metalowych.

Zasada odwrotnego obciążenia (reverse charge) polega na tym, że to nabywca a nie dostawca rozlicza VAT od transakcji na tych towarach. Ma ona jednak zastosowanie wyłącznie w określonej sytuacji. Nabywcą musi być podatnik (czynny lub zwolniony z VAT). Sprzedawca musi posiadać status czynnego podatnika VAT, a dostawa nie może być objęta zwolnieniem, przysługującym dla dostawy towarów używanych.

Podatnik z tytułu nabycia tych towarów musi rozliczyć należny VAT. Sprzedawca słusznie, zatem wystawił fakturę bez stawki i kwoty podatku umieszczając w niej informację „odwrotne opodatkowanie”.

 

Załóżmy, że 4 listopada 2013 roku spółka kupiła towary wymienione w załącznikach 11 i 13 do ustawy o VAT, o łącznej wartości 10.000 zł. Rozliczenie VAT od tego nabycia będzie następujące. Kwota należnego VAT stanowi 10.000 x 23% = 2.300 zł. W obowiązującym obecnie wzorze deklaracji VAT-7(wersja 14) wykazać należy odpowiednio:

  • W pozycji 31 „Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca” – wartość 10.000 zł a w pozycji 32 kwotę należnego VAT w wysokości 2.300 zł.
  • Te same wartości należy wykazać odpowiednio w pozycjach 41 i 42 deklaracji, jako „Nabycie towarów i usług pozostałych” – uprawniające do odliczenia VAT.

W taki sam sposób należy postąpić zarówno w sytuacji, gdy suma nabyć tych towarów od tego samego kontrahenta w danym miesiącu przekroczy 50.000 zł oraz, gdy będzie ona niższe od tej kwoty.

Łączna wartość obrotu ze sprzedaży towarów wymienionych w załączniku 13 do ustawy o VAT ma w tym przypadku znaczenie jedynie dla ich dostawcy. Przekroczenie obrotu ze sprzedaży, dla której nie stosuje się mechanizmu odwrotnego obciążenia (50.000 zł) skutkuje dla nich utratą prawa do kwartalnego rozliczania VAT. Zakaz kwartalnych rozliczeń nie dotyczy podatników sprzedających te towary w przypadku, gdy w danym kwartale (i w poprzedzających go czterech kwartałach) łączna wartość tych dostaw netto nie przekroczy w żadnym miesiącu (z tych okresów) kwoty 50.000 zł. Podobnie będzie w sytuacji, gdy wartość ta przekroczy, co prawda tę kwotę, ale będzie niższa niż 1% wartości sprzedaży netto.

Przy sprzedaży złomu lub innych towarów wymienionych w załączniku 11 i 13 do ustawy o VAT, należy kierować się następującą zasadą:

  • Jeżeli sprzedaż realizowana będzie dla podatnika VAT (czynnego lub zwolnionego) transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu. Zobowiązanym do jej rozliczenia będzie nabywca towaru. Sprzedawca wystawi wówczas fakturę bez stawki i kwoty podatku, zamieszczając w niej informację „odwrotne obciążenie”.
  • W pozostałych przypadkach sprzedaż podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Będzie objęta 23% stawką VAT. Tego rodzaju czynność skutkować będzie utratą prawa do kwartalnego rozliczania VAT w przypadku przekroczenia ww. limitów obrotu.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31496 )
Array ( [docId] => 31496 )

Array ( [docId] => 31496 )