Obowiązek podatkowy VAT w usłudze turystycznej

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 24-03-2015 r.

Otrzymanie zaliczki na poczet wykonania usługi turystycznej skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego. W celu ustalenia należnego podatku podatnik zobowiązany jest do wstępnego ustalenia wysokości marży.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Ustawodawca nie przewidział dla usług turystyki szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego. Obecna regulacja dotycząca obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia tych usług zawarta jest w treści art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, z której wynika, że obowiązek podatkowy w tym przypadku także powstaje z chwilą wykonania usługi.

Otrzymanie zaliczki na poczet wykonania usługi turystyki rodzi powstanie obowiązku podatkowego VAT, zatem z tytułu otrzymywanych zaliczek na poczet usługi turystyki, w celu ustalenia należnego podatku, podatnik zobowiązany jest do wstępnego ustalenia wysokości marży. Ostateczne rozliczenie nastąpi zaś w momencie wykonania usługi z zastosowaniem faktycznie poniesionych kosztów przyjmowanych do wyliczenia marży.

Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

W momencie otrzymania zaliczki na poczet usługi turystyki, z uwagi na szczególną procedurę przy świadczeniu tych usług, podatnik może – zamiast obliczania marży uwzględniającej faktycznie poniesione koszty – przyjąć marżę taką, którą skalkulował przy określaniu ceny danej wycieczki, obliczoną na podstawie przewidywanych kosztów.

W sytuacji, gdy znane będą już faktyczne koszty poniesione z tytułu nabycia towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, w odniesieniu do danej imprezy, i kwota marży obliczona przy uwzględnieniu tych kosztów będzie inna niż wcześniej skalkulowana, podatnik powinien dokonać korekty podatku w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym usługa została wykonana.

Koszty, które zostaną poniesione w okresach późniejszych niż okres wykonania usługi, powinny być rozliczone poprzez stosowną korektę deklaracji podatkowej złożonej za okres, w którym doszło do wykonania usługi. Należy bowiem zauważyć, że obowiązek podatkowy nie powstaje w stosunku do tych usług później niż z chwilą ich wykonania.

Anna Duszyńska, właścicielka biura rachunkowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36867 )
Array ( [docId] => 36867 )

Array ( [docId] => 36867 )