Kupując firmę można skorzystać z jej przywilejów podatkowych

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 24-03-2015 r.

Podatnik, który nabył przedsiębiorstwo i nadal je prowadzi, może korzystać z uprawnień, które posiadał poprzedni właściciel. Nadal może więc dokonywać odliczeń podatku naliczonego z faktur wystawionych przez zbywcę.

Następstwo prawne polega na przejściu określonych praw i obowiązków z jednego podmiotu na drugi, przy czym w przypadku prawa podatkowego mamy do czynienia z pochodnym nabyciem praw, kiedy to następca prawny nabywa prawa i obowiązki przysługujące jego poprzednikowi prawnemu.

W prawie podatkowym z reguły ma miejsce następstwo prawne pod tytułem ogólnym (sukcesja uniwersalna), kiedy to mocą jednego zdarzenia prawnego dochodzi do nabycia całego lub części majątku, a nabywca wchodzi zarówno w prawa, jak i w obowiązki swego poprzednika prawnego.

Przedmiotem następstwa podatkowego są prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego, przez które rozumie się prawa i obowiązki zawarte we wszelkich aktach normatywnych prawa podatkowego (art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej). Natomiast uregulowania, szczególnie wobec przepisów Ordynacji podatkowej, w zakresie następstwa podatkowo-prawnego przewidziane zostały w art. 91 ust. 9 ustawy o VAT.

W przypadku zbycia przedsiębiorstwa, w którym to pojęciu mieści się także wniesienie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego aportem do spółki, dochodzi do sukcesji prawnopodatkowej. Tym samym nabywca zorganizowanego przedsiębiorstwa staje się następcą prawnym, beneficjentem czynności aportu podatnika dokonującego zbycia. W takim zakresie następuje przeniesienie na nabywcę zasad dotyczących opodatkowania VAT w odniesieniu do czynności związanych z nabytym mieniem na warunkach identycznych, jakie obowiązywały zbywcę, gdyby do zbycia nie doszło.

Zbycie przedsiębiorstwa samodzielnie sporządzającego bilans nakłada na nabywcę, jako beneficjenta praw i obowiązków zbywcy, obowiązek dokonywania stosownych korekt w zakresie podatku naliczonego, do których zobowiązany byłby również zbywca przedsiębiorstwa.

Podatnik, który nabył przedsiębiorstwo i nadal je prowadzi, może korzystać z uprawnień służących zbywcy tego przedsiębiorstwa, a w szczególności nadal może dokonywać odliczeń podatku naliczonego z faktur wystawionych przez zbywcę.

Anna Duszyńska, właścicielka biura rachunkowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36816 )
Array ( [docId] => 36816 )

Array ( [docId] => 36816 )