Obowiązkowo split payment - zmiany już od listopada br.

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Tomasz Krywan
Data: 13-08-2019 r.

Z początkiem lipca 2018 r. do ustawy o VAT dodane zostały przepisy określające stosowanie tzw. mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment). Obecnie korzystanie przez podatników z tego mechanizmu jest dobrowolne. Od 1 listopada 2019 r. ma się to zmienić.

W niektórych przypadkach stosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie obowiązkowe.

Będzie tak w przypadku dokonywania płatności spełniających łącznie dwa warunki, tj.:

  1. dotyczą transakcji dokonywanych pomiędzy podatnikami, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty, oraz
  2. dotyczących nabycia towarów lub usług wymienionych w projektowanym załączniku nr 15 do ustawy o VAT; załącznik ten będzie zawierać 150 pozycji (zob. tabelę).

Towary i usługi wymienione w projektowanym załączniku nr 15 do ustawy o VAT

a) towary i usługi objęte obecnie stosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych,
b) towary należące obecnie do tzw. towarów wrażliwych, tj. w których przypadku nabywcy ponosić mogą odpowiedzialność solidarną za zaległości podatkowe nabywców,
c) dodatkowo wiele innych towarów, np. paliwa, węgiel i produkty węglowe, niektóre maszyny i urządzenia elektryczne (np. telewizory) oraz części i akcesoria do pojazdów silnikowych.

Jeżeli warunki te będą łącznie spełnione, podatnicy, co do zasady, będą mieli obowiązek dokonywać płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności pod groźbą sankcji. Będzie tak również w przypadku zaliczek (zob. projektowany art. 108a ust. 1c ustawy o VAT). 

Istnieć mają jedynie dwa wyłączenie obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Pierwsze wyłączenie ma mieć zastosowanie – do wysokości kwoty potrącenia - w przypadku regulowania należności w drodze potrącenia (zob. projektowany art. 108a ust. 1d ustawy o VAT).

Drugie wyłączenie ma mieć zastosowanie w przypadku dokonywania płatności kwoty należności wynikającej z faktury dokumentującej transakcje realizowane w wykonaniu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli podmiot, na rzecz którego dokonywana jest płatność, na dzień dokonania dostawy był partnerem prywatnym, z którym podmiot publiczny zawarł umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym, lub jednoosobową spółką partnera prywatnego albo spółką kapitałową, której jedynymi wspólnikami są partnerzy prywatni, z którą podmiot publiczny zawarł umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym (zob. projektowany art. 108a ust. 1e ustawy o VAT).

Będą kary

W sytuacji gdy podatnik nie będzie stosował mechanizmu podzielonej płatności naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustali dodatkowe zobowiązania podatkowego (sankcja nie będzie jednak dotyczyć osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, jak również przypadków, gdy dostawca lub usługodawca rozliczył całą kwotę podatku wynikającą z faktury, która została zapłacona z naruszeniem obowiązku zapłaty z naruszeniem mechanizmu podzielonej płatności).

Wysokość tego dodatkowego zobowiązania podatkowego wynieść ma 30% kwoty podatku wykazanego na fakturze, której dotyczy płatność (zob. projektowany art. 108a ust. 7 ustawy o VAT).

Źródło:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Tomasz Krywan

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41077 )
Array ( [docId] => 41077 )