Zobacz, na jakie zmiany w VAT musisz się przygotować już od września

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Tomasz Krywan
Data: 19-06-2019 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw przewiduje wiele istotnych zmian, m.in. zmiany w wystawianiu faktur na podstawie paragonów 

Zmiany w wystawianiu faktur na podstawie paragonów

Najważniejszą projektowaną zmianą jest ograniczenie możliwości wystawiania faktur z NIP-em nabywcy do sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących do przypadków, gdy paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera NIP nabywcy. Z projektowanego art. 106b ust. 5 ustawy o VAT wynika że w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

 

Zmianie tej towarzyszyć ma określenie sankcji dla podatników wystawiających faktury z NIP nabywcy do sprzedaży udokumentowanej paragonami bez NIP-u nabywcy oraz podatników ujmujących wystawione na nich takie faktury w ewidencji VAT. Obu grupom podatników organ podatkowy ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze wystawionej do sprzedaży udokumentowanej paragonem bez NIP-u nabywcy (zob. projektowane art. 106b ust. 6 oraz art. 109a ustawy o VAT).

Zwolnienia podmiotowego

Projekt przewiduje również rozszerzenie katalogu czynności, których wykonywanie wyłącza możliwość korzystania z tzw. zwolnienia podmiotowego (obejmującego przede wszystkim podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł - zob. art. 113 ust. 1 ustawy o VAT).

Ze zwolnienia tego nie będą mogli korzystać:

1)     podatnicy dokonujący dostaw niektórych kategorii towarów na odległość (zob. projektowany art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f ustawy o VAT); towarami, których to dotyczy, będą: preparaty kosmetyczne i toaletowe (PKWiU z 2008 r. 20.42.1), komputery, wyroby elektroniczne i optyczne (PKWiU z 2008 r. 26), urządzenia elektryczne i nieelektryczne sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU z 2008 r. 27) oraz maszyny i urządzenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWIU z 2008 r. 28),

2)     podatnicy dokonujący hurtowych i detalicznych dostaw części do pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3) oraz motocykli (PKWiU 45.4) (zob. projektowany art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. g ustawy o VAT),

3)     podatnicy świadczący usługi ściągania długów, w tym factoringu (zob. projektowany art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. d ustawy o VAT).

Definicja pierwszego zasiedlenia

Omawiany projekt przewiduje również określenie nowej definicji pierwszego zasiedlenia. Definicja ta ma fundamentalne znaczenie z punktu widzenia korzystania ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Zwolnienie to obejmuje bowiem dostawy budynków, budowli lub ich części, jeżeli od ich pierwszego zasiedlenia minęły co najmniej dwa lata.

Ze znowelizowanego brzmienia art. 2 pkt 14 ustawy o VAT wynika, że do pierwszego zasiedlenia dochodzi nie tylko na skutek oddania (po wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej) budynku, budowli lub ich części do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi, ale również rozpoczęcia ich użytkowania na potrzeby własne. Tym samym usunięta zostanie niezgodność obecnie obowiązującej definicji z przepisami unijnymi (stwierdzona wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 16 listopada 2017 r. w sprawie C-308/16).

 

Polecamy w Portalu FK:

 

Źródło:

 projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3499).

 

Tomasz Krywan

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41074 )
Array ( [docId] => 41074 )