Od 2013 r. zmieni się moment powstania obowiązku podatkowego w VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Grabowska-Peda Marta
Data: 08-10-2012 r.

Ministerstwo Finansów planuje gruntowną reformę przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Jedną z istotnych zmian będzie wprowadzenie nowego sposobu ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT.

Moment powstania obowiązku podatkowego

Przepis art. 19 ustawy o VAT stanowi, że obowiązek podatkowy powstaje – co do zasady – z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Jeżeli natomiast dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, wówczas obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Przepis ten dotyczy również faktur za częściowe wykonanie usługi.

Obowiązująca regulacja prawna powoduje, że w przypadku sprzedaży dokonywanej pod koniec miesiąca, w zależności od daty wystawienia faktury, obowiązek podatkowy może powstać w miesiącu jej dokonania lub w miesiącu następnym. Takie rozwiązanie budzi również wątpliwości odnośnie do zgodności z prawem unijnym.

Planowane zmiany

Ministerstwo Finansów planuje więc wykreślić z ustawy o VAT art. 19, w miejsce którego pojawi się art. 19a. Nowy przepis stanowi, że obowiązek podatkowy powstanie z upływem miesiąca, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, w tym usługę częściową. Tym samym podatek będzie płacony po miesiącu, w którym doszło do transakcji, a co więcej – moment powstania obowiązku podatkowego w VAT nie będzie już powiązany z chwilą wystawienia faktury.

 

Z kolei w przypadku usług, dla których w związku z ich świadczeniem, ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń uznawało się je za wykonane z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, aż do zakończenia świadczenia tych usług. Natomiast w przypadku usług ciągłych świadczonych przez okres dłuższy niż rok proponuje się, aby uznawać je za wykonane z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia ich świadczenia.

Źródło: Projekt z dnia 10 sierpnia 2012 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.


Zobacz także:

Grabowska-Peda Marta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 31251 )
Array ( [docId] => 31251 )

Array ( [docId] => 31251 )