Odliczanie VAT od samochodów na dotychczasowych zasadach

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 17-02-2015 r.

Rządowy projekt zmian w ustawie o VAT przewiduje wprowadzenie ograniczeń praw do odliczenia VAT naliczonego, gdy zakupiony towar lub usługa służą zarówno działalności gospodarczej, jak i innym celom. Zmiany nie dotkną jednak przedsiębiorców używających samochodów do celów mieszanych.  

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Neneman w odpowiedzi do pytań zawartych w interpelacji poselskiej nr 30157 przedstawił główne założenia do zmian w ustawie o VAT.

Powiedział, że podatnicy prowadzący działalność gospodarczą nie będą stosowali prewspółczynnika do aut, od których odliczyli 50% VAT. Będzie to dotyczyło  sytuacji gdy nie jest w całości możliwe przypisanie usług albo towaru do działalności gospodarczej wykonywanej przez podatnika. W takim przypadku kwotę podatku naliczonego będzie trzeba obliczać przy wykorzystaniu prewspółczynnika.

Z projektowanych przepisów można wysnuć wniosek, że podatnik ma do wyboru – albo korzystanie z pojazdu samochodowego wyłączenie do celów działalności gospodarczej, albo wykorzystywanie go w celach mieszanych – służbowych i prywatnych. W tym pierwszym przypadku odlicza 100% podatku a w drugim korzysta z 50% zryczałtowanego odliczenia i nie stosuje dodatkowo prewspółczynnika, gdyż jest to sprzeczne z ideą odliczania VAT od samochodów.

Pytania posłów dotyczyły tego, czy do podatnika odliczającego 50% VAT od samochodów, będą miały zastosowanie przepisy o prewspółczynniku  zawarte w projekcie nowelizacji ustawy o VAT.

Wiceminister wyjaśnił, że obowiązek wydzielenia podatku naliczonego przy zastosowaniu prewspółczynnika dotyczy tylko wąskiej grupy podatników, którzy poza działalnością gospodarczą wykonują również działalność nieobjętą systemem VAT (np. jako organ władzy publicznej) i nie jest możliwe bezpośrednie przyporządkowanie podatku naliczonego do każdego z tych typów działalności.

W konsekwencji w przypadku użytku prywatnego samochodów wykorzystywanych przez przedsiębiorcę zarówno do celów działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych (w związku z czym podatnik odlicza 50% kwoty podatku naliczonego) – nie będzie miał zastosowania projektowany art. 86 ust. 2a ustawy o VAT nakazujący stosowanie prewspółczynnika. Użycie tych samochodów do celów prywatnych nie stanowi bowiem wykorzystania do celów innych niż działalność gospodarcza w rozumieniu projektowanego art. 86 ust. 2a ustawy o VAT.

Jan Kolski, specjalista podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36574 )
Array ( [docId] => 36574 )

Array ( [docId] => 36574 )