Odliczenie ulgi na kasę fiskalną dopiero po rozpoczęciu ewidencjonowania

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 15-03-2016 r.

Podatnik może odliczyć kwotę ulgi na zakup każdej z kas rejestrujących, zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania. Może to zrobić w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczął stosowanie kas lub za następne okresy. Tak wyjaśnił dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 6 listopada 2015 r. (nr IPTPP3/4512-371/15-4/OS).

W rozpatrywanej sprawie chodziło o podatnika, który 27 lipca 2015 r. złożył zawiadomienie, że od 29 lipca rozpoczyna ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu dwóch kas fiskalnych w dwóch różnych miejscach. Pierwsza sprzedaż, która została zaewidencjonowana na jednej z kas fiskalnych była 1 sierpnia, na drugiej 9 września.

 

Podatnik uważał, że może skorzystać z ulgi na zakup obydwu kas w sierpniu. Z takim stanowiskiem nie zgodził się jednak organ podatkowy.

Ulga na kasę po spełnieniu warunków

Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie na kasie w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących, zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Jednak skorzystać z ulgi na kasę można dopiero po spełnieniu 3 warunków:

  1. Trzeba złożyć pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania. Takie zgłoszenie składa się  do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Trzeba to zrobić  przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania.
  2. Należy rozpocząć ewidencjonowanie nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać;
  3. Trzeba mieć dowód zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Komentarz eksperta

Ulga przysługuje tylko przy zakupie kas w związku z wypełnieniem powstającego po raz pierwszy u danego podatnika obowiązku ewidencjonowania. Oznacza to, że kolejne kasy kupione po dacie powstania obowiązku ewidencjonowania nie uprawniają podatnika do skorzystania z ulgi. Oznacza to, że jeśli sprzedaż przy użyciu drugiej z kas miała miejsce np. 9 września, to podatnik mógł skorzystać z ulgi na zakup tej kasy dopiero w deklaracji za wrzesień 2015 roku.

Sylwia Maliszewska, specjalista podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38736 )
Array ( [docId] => 38736 )