Odliczenie VAT od paliwa możliwe dopiero od 1 lipca 2015 r.

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 12-12-2014 r.

Obecnie przedsiębiorcy mają ograniczone do 50% prawo do odliczenia podatku z tytułu wszystkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi przeznaczonymi do użytku „mieszanego”. Odliczenie VAT od paliwa będzie możliwe dopiero od lipca 2015 r.

Do końca czerwca 2015 roku nie można odliczać VAT naliczonego z tytułu zakupu paliwa do pojazdów samochodowych innych niż samochody osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

 
  • 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
  • 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
  • 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Wyłączenie prawa do odliczenia nie funkcjonuje, jeśli samochód jest wykorzystywany wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej.

Przykład:

Firma w 2012 roku kupiła w formie leasingu operacyjnego na 3 lata samochód dostawczy Toyota Hillux, który przeszedł dodatkowe badania i został zakwalifikowany jako samochód ciężarowy. Jak obecnie rozliczać faktury leasingowe? Czy można odliczać VAT z faktury za olej napędowy, naprawy, ubezpieczenia?

Jeśli przed 1 kwietnia 2014 r. firma miała pełne prawo do odliczania VAT naliczonego od rat leasingowych, to prawo to przysługuje nadal po tym dniu, jeśli firma zarejestrowała umowę leasingu w urzędzie skarbowym najpóźniej 2 maja 2014 r. Odliczenie VAT naliczonego w takiej sytuacji będzie przysługiwało od napraw, zakupu części zamiennych będzie przysługiwało, jeśli samochód jest wykorzystywany wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej lub posiada wymagane cechy konstrukcyjne.

Prawo od odliczenia VAT od paliwa jest wyłączone aż do końca czerwca 2015 r., jeśli samochód nie ma wystarczającej dopuszczalnej ładowności.


W przypadku wydatków ponoszonych na naprawy, części zamienne odliczenie VAT naliczonego w całości będzie możliwe, jeśli jest prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu lub samochód posiada specjalne cechy konstrukcyjne, tj. powinien on należeć do:

  1. pojazdów samochodowych, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
    a) klasyfikowanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
    b)  z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;
  2. pojazdów samochodowych, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.

Spełnienie takich wymagań powinno zostać stwierdzone się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań.

Jakub Rychlik, doradca podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36190 )
Array ( [docId] => 36190 )

Array ( [docId] => 36190 )