Odsprzedaż abonamentów medycznych pracownikom podlega VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 01-06-2016 r.

Księgowi wciąż nie wiedzą, jak prawidłowo rozliczy VAT w przypadku sprzedaży pracownikowi i członkom jego rodziny abonamentów medycznych. Sprawdź, jak to zrobić bezbłędnie.

W przedstawionej sytuacji pracodawca nabywa oraz świadczy (odsprzedaje) usługi medyczne pracownikom lub członkom ich rodzin. Wynika to z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT. Świadczenie tych usług jest zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy o VAT. Przepis ten zwalnia od podatku świadczenie większości usług medycznych, jeżeli usługi te zostały nabyte przez podatnika we własnym imieniu ale na rzecz osoby trzeciej od podmiotów, o których mowa w art. 43 ust. 1pkt 18 i 19 ustawy o VAT, np. od podmiotów leczniczych.

 

Jednocześnie zarówno sprzedaż dla osób prywatnych jak i sprzedaż zwolniona od podatku muszą być dokumentowane fakturami tylko na żądanie nabywców (art. 106b ust. 1 pkt 1 oraz art. 106b ust. 2 i 3 ustawy o VAT). W przedstawionej sytuacji faktury musicie Państwo wystawiać tylko na żądanie nabywców abonamentów medycznych, np. pracowników.

W zakresie, w jakim nabywcami abonamentów są pracownicy (dotyczy to również abonamentów rodzinnych) ich odsprzedaż korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z obowiązku ewidencjonowania na podstawie § 2 ust. 1 w zw. z poz. 35 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania. W zakresie tym odsprzedaż abonamentów można zatem, przykładowo, ewidencjonować na podstawie zestawień sprzedaży abonamentów medycznych na poszczególnych pracowników.

Natomiast odsprzedaż abonamentów członkom rodzin lub partnerom pracowników (nie dotyczy to abonamentów rodzinnych odsprzedawanych pracownikom) należy ewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej (mimo, że to z wynagrodzeń pracowników potrącane są wynagrodzenia; nie pozwala uznać odsprzedaży abonamentów za świadczenie usług na rzecz pracowników). W zakresie tym odsprzedaż abonamentów należy zatem ewidencjować na podstawie raportów kasowych.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy (nr wpisu 11058)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39079 )
Array ( [docId] => 39079 )

Array ( [docId] => 39079 )