Opodatkowanie usługi restauracyjnej łącznie czyli osobno

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Krzysztof Klimek
Data: 24-03-2015 r.

Serwowanie posiłków w lokalu przy zapewnieniu odpowiedniej infrastruktury i dodatkowych czynności to usługa złożona. Podlega ona jednolitemu opodatkowaniu. Tak wynika z wyjaśnień organów podatkowych i wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE.

Dostawa produktów żywnościowych, m.in. dania gotowe, przekąski, napoje czy alkohole do spożycia na miejscu w lokalu z wykonaniem czynności dodatkowych stanowi świadczenie złożone. Z uwagi na czynności dodatkowe służące konsumpcji produktów w lokalu czynności te są elementami charakterystycznymi dla typowej usługi restauracyjnej. W takiej sytuacji mamy do czynienia z usługą złożoną, charakteryzująca działalność restauracyjną (gastronomiczną).

Świadczenia oferowane w restauracji, polegające na sprzedaży produktów gastronomicznych (wraz z wykonaniem czynności dodatkowych na rzecz klienta), stanowią usługę restauracyjną/gastronomiczną (związaną z wyżywieniem). Usługa restauracyjna to dostarczenie towarów spożywczych wraz z odpowiednimi usługami wspomagającymi. Usługa restauracyjna (związana z wyżywieniem) – obejmująca dostawę produktu – co do zasady, w całości podlega opodatkowaniu 8% stawką VAT. Natomiast w sytuacji, gdy usługa ta obejmuje dostawę produktu żywnościowego lub napoju wymienionego w pozycji 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia wykonawczego ministra finansów, w całości jest opodatkowana stawką podstawową (23%).

Zarówno regulacje unijne, jak i polska ustawa o VAT rozdziela dwie zasadnicze kategorie zdarzeń podlegających podatkowi – dostawę towarów i świadczenie usług. Praktyka gospodarcza pokazuje, że taki podział nie uwzględnia sytuacji, w których obydwa te zdarzenia występują łącznie.

Lukę w regulacjach wypełniło orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE). Przyjmuje się za wyrokami TSUE (np. z 27 października 2005 r. w sprawie C-41/04), że jeżeli przynajmniej dwa świadczenia są tak ściśle związane, że obiektywnie tworzą one w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie one stanowią jedno świadczenie do celów stosowania VAT.

Jednak nawet w przypadku świadczenia kompleksowego mogą wystąpić elementy, które z zakresu świadczenia złożonego będą jednak wyłączone. Sytuacja taka będzie miała miejsce wówczas, gdy dostawa towarów opodatkowana jest stawką obniżoną. Wówczas, tak jak wskazano w interpretacji ministra finansów z 14 kwietnia 2014 r., IPPP1/443-15/14-2/JL, usługa restauracyjna może być opodatkowane obniżoną stawką VAT, z wyłączeniem tej części, która odpowiada wartości sprzedaży produktu opodatkowanego według podstawowej stawki.

Źródło:

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 stycznia 2015 r., nr IBPP2/443-1038/14/WN

Krzysztof Klimek, konsultant podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36900 )
Array ( [docId] => 36900 )

Array ( [docId] => 36900 )