Organizacja pozarządowa może być zwolniona z VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Rafał Styczyński
Data: 10-10-2014 r.

Organizacje pozarządowe, jeżeli dokonują czynności opodatkowanej VAT, muszą uiścić ten podatek. Obowiązek zapłaty podatku powstaje, gdy organizacja świadczy odpłatne usługi, które obligują ją do zarejestrowania jako podatnika VAT. Organizacje mogą jednak skorzystać ze zwolnienia w VAT.

Ustawa o VAT przewiduje dwa rodzaje zwolnień: przedmiotowe i podmiotowe. Ze zwolnienia podmiotowego może skorzystać podatnik rozpoczynający działalność w trakcie roku podatkowego, jeśli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej działalności kwoty limitu. Prawo do zwolnienia z rozliczenia VAT traci wówczas, jeśli w trakcie roku przekroczy limit proporcjonalny (150.000 zł × liczba dni od podjęcia działalności do końca roku/365). Zwolnienie traci moc z momentem przekroczenia limitu.

 

Jednak nie wszystkie organizacje, których sprzedaż opodatkowana mieści się w limicie 150.000 zł, mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego. Należą do nich organizacje dokonujące dostaw wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej i wyrobów tytoniowych, nowych środków transportu, terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę. Ze zwolnienia podmiotowego nie skorzystają również organizacje świadczące usługi prawnicze oraz w zakresie doradztwa, usługi jubilerskie, a także nieposiadające siedziby na terytorium kraju.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 31 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami (dostawą) związaną, realizowane przez:

  • Kościoły i związki wyznaniowe, o których mowa w przepisach o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Polsce oraz w przepisach o stosunku państwa do Kościołów i innych związków wyznaniowych,
  • organizacje powołane do realizacji celów o charakterze politycznym, związkowym, patriotycznym, filozoficznym, filantropijnym lub obywatelskim

– w zakresie interesu zbiorowego swoich członków, wykonywane na rzecz ich członków w zamian za składki, których wysokość i zasady ustalania wynikają z przepisów statutowych tych podmiotów, pod warunkiem że nie są one nastawione na osiąganie zysków, a zwolnienie nie spowoduje naruszenia warunków konkurencji.

Wskazane zwolnienie nie znajdzie jednak zastosowania do usług wykonywanych przez organizacje członkowskie, świadczonych na rzecz podmiotów zewnętrznych (np. w sytuacji prowadzenia przez stowarzyszenie warsztatów hobbystycznych w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego). Wówczas należy je opodatkować na zasadach ogólnych, zgodnie z obowiązującą stawką VAT.

Rafał Styczyński, doradca podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35959 )
Array ( [docId] => 35959 )