Organizacja pozarządowa może odliczyć VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Krystyna Dąbrowska
Data: 26-03-2014 r.

Każdy zakup, w tym również zakup środków trwałych, jeśli jest związany ze sprzedażą opodatkowaną, przyznaje organizacji pozarządowej będącej płatnikiem podatku VAT, prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury zakupu. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w miesiącu lub kwartale, w którym organizacja otrzymała fakturę.

Organizacje pozarządowe mogą na zasadach obowiązujących wszystkich innych podatników, korzystać z odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem, że są podatnikami czynnymi i nie korzystają ze zwolnienia podmiotowego ani przedmiotowego. Jak wynika z ustawy z 11 marca 2004 r. o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Kwotę podatku naliczonego w przypadku zakupu środków trwałych może stanowić:

  • suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez organizację: z tytułu nabycia lub potwierdzających dokonanie całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi; przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego
  • w przypadku importu środków trwałych – kwota podatku

- wynikająca z otrzymanego dokumentu celnego

- należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a ustawy

- suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego i deklaracji importowej

  • kwota podatku należnego od dostawy, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środków trwałych
  • kwota podatku należnego z tytułu importu – przy procedurze uproszczonej
  • u podatnika dokonującego okazjonalnie wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu. o którym mowa w art. 16, kwota stanowiąca równowartość 22% kwoty należnej z tytułu dostawy nowego środka transportu, nie wyższa jednak niż kwota podatku zawartego w fakturze stwierdzającej nabycie tego środka lub dokumencie celnym, albo podatku zapłaconego przez tego podatnika od wewnątrzwspólnotowego nabycia tego środka.

Zakup środków trwałych podlega rozliczeniu analogicznie do towarów, które organizacja , jako podatnik VAT, kupuje w celu prowadzenia działalności gospodarczej .

Jeżeli organizacja pozarządowa prowadzi działalność mieszaną tzn. prowadzi sprzedaż opodatkowaną i uprawniającą do odliczenia VAT, oraz sprzedaż zwolnioną, nieuprawniającą do takiego odliczenia, ujmując zakup w ewidencji musi zdecydować, z jakiego rodzaju działalnością jest on związany.

Krystyna Dąbrowska, doradca podatkowy, współwłaściciel Biura Podatkowego Praktyk w Lublinie

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34553 )
Array ( [docId] => 34553 )