Przedawnienie terminu na zwrot nadwyżki VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 15-12-2013 r.

Każdy wniosek o zwrot podatku, złożony w okresie, kiedy przedawnienie tego zwrotu jeszcze nie nastąpiło, należy traktować jako wniosek, który przerywa bieg terminu przedawnienia prawa do zwrotu.

Zgodnie z Ordynacją podatkową zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

 

Wątpliwości dotyczące przedawnienia terminu zwrotu VAT

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 29 czerwca 2009 r. (I FPS 9/08) rozstrzygnął wątpliwości interpretacyjne dotyczące przedawnienia nie tylko nienależnego zwrotu podatku od towarów i usług, ale również odniósł się do kwestii przedawnienia kwoty do przeniesienia na następny miesiąc.

W uchwale przyjęto, że art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej ma zastosowanie również do rozliczeń, w których obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług przekształcił się w kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do rozliczenia w kolejnym okresie rozliczeniowym, określanej jako zwrot pośredni. Termin przedawnienia takiej kwoty zaczyna biec od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zwrotu podatku, czyli z pierwszym dniem następnego roku, a kończy się z upływem 5 lat.

Okres przechowywania ewidencji dla celów rozliczenia VAT

Podatnicy są zobowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczenia VAT oraz wszystkie dokumenty, w szczególności faktury związane z tym rozliczeniem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Okres przechowywania ewidencji i dokumentów jest zdeterminowany upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Zgodnie z art. 80 § 1 Ordynacji podatkowej prawo do zwrotu nadpłaty podatku wygasa po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jej zwrotu. Przepis ten ma zastosowanie również do zwrotu podatku.Wiesława Dróżdż
, Ministerstwo Finansów
Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33550 )
Array ( [docId] => 33550 )