Przekazanie pracownikom artykułów spożywczych na imprezie a VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Styczyński Rafał
Data: 21-08-2012 r.

Przedsiębiorcy organizujący imprezy integracyjne przekazują w trakcie ich trwania pracownikom różnego rodzaju artykuły spożywcze. W takiej sytuacji powstaje pytanie czy należy je opodatkować na gruncie ustawy o VAT?

Przekazanie świadczeń nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, bowiem na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług.

Z powyższego wynika, że aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług muszą być spełnione łącznie dwa warunki, a mianowicie:

  • brak związku świadczonych usług z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem,
  • istnienie prawa podatnika do odliczenia w całości lub w części podatku naliczonego związanego ze świadczonymi usługami.

Za usługi niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej. Niedopełnienie któregokolwiek z warunków określonych w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Takie stanowisko potwierdzają organy podatkowe, tytułem przykładu można wskazać pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, w piśmie nr ILPP1/443-124/09-6/BD, z 21 kwietnia 2009 r., gdzie czytamy:

„(…)W świetle powołanych wyżej regulacji prawnych należy stwierdzić, że organizowane imprezy integracyjne będą związane z prowadzonym przez Spółkę przedsiębiorstwem, bowiem ich celem jest motywowanie uczestniczących w nich osób do większego zaangażowania i efektywniejszego wykonywania swych obowiązków. Zatem imprezy te nie będą stanowiły odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy o VAT i w konsekwencji wydatki na ich organizację nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (…)”.


Zobacz także:

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31227 )
Array ( [docId] => 31227 )

Array ( [docId] => 31227 )