Resort finansów wyjaśnił, jak obecnie korzystać z ulgi na kasę

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Sylwia Maliszewska
Data: 13-08-2019 r.

Poznaj zasady dotyczące zasad odliczania od podatku należnego kwoty wydanej na zakup kas online.

Od 1 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy
o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy - Prawo o miarach
(Dz. U. poz. 675) - zwana dalej „ustawą wprowadzającą”. Ustawa ta wprowadza do ustawy
o VAT zmiany w zakresie kas rejestrujących. Ustawa wprowadzająca zakłada m.in. możliwość, a dla podatników prowadzących działalność gospodarczą w określonych w ustawie wrażliwych branżach - obowiązek stosowania nowego rodzaju kas rejestrujących (kas online).

Kto ma prawo do ulgi

 

Prawo do uzyskania kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej przysługuje podatnikom, u których:

1) powstał obowiązek prowadzenia ewidencji i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji
w obowiązujących terminach przy zastosowaniu kas online;
2) nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji i którzy rozpoczęli prowadzenie
ewidencji przy zastosowaniu kas online oraz dotychczas nie używali żadnych kas
rejestrujących.

Obecnie podatnicy mogą odliczyć od podatku VAT ulgę na zakup kas nabytych w związku z:

1) powstaniem obowiązku i rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, lub
2) dobrowolnym rozpoczęciem prowadzenia ewidencji i nie stosowaniem dotychczas kas
rejestrujących
- w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł (wysokość
„ulgi” nie uległa zmianie).

  • „Ulga” dotyczy tych podatników, którzy po raz pierwszy rozpoczynają prowadzenie
    ewidencji przy zastosowaniu kas.
  • Ulga przysługuje również tym podatnikom, którzy na podstawie ustawy
    zostali zobligowani do wymiany dotychczas stosowanych kas, na kasy online.

W zmienionych regulacjach zrezygnowano z warunku złożenia przez podatnika przed
rozpoczęciem prowadzenia ewidencji oświadczenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu
(adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tej ewidencji (które było
obligatoryjne w poprzednim stanie prawnym).

Ulga dla podatników zobligowanych do wymiany kas

Obowiązkiem tym objęto:

1) sprzedaż benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu
silników spalinowych oraz świadczenie usług naprawy pojazdów silnikowych oraz
motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania)
oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów -
od 1 stycznia 2020 r.;
2) świadczenie usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez
stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie
krótkotrwałego zakwaterowania, a także sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw
stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do
celów opałowych - od 1 lipca 2020 r.;
3) świadczenie usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w
zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych,
oraz związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
(wyłącznie w zakresie wstępu) - od 1 stycznia 2021 r.

Polecamy w Portalu FK:

Źródło:

www.podatki.gov.pl: Objaśnienia podatkowe z 11 lipca 2019 r. Ulga na zakup kas rejestrujących on-line 

Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41078 )
Array ( [docId] => 41078 )