Sprawdź, czy możesz skorygować JPK

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 23-09-2016 r.

Jeśli rozliczana przez Ciebie firma ma obowiązek składania JPK (lub będzie musiała to robić od 1 stycznia 2017 r.) to pamiętaj, że informacje zawarte w tym zestawieniu podlegają korekcie. Poznaj odpowiedź na 3 ważne pytania związane z JPK. 

1. Przewiduje się możliwość składania korekt JPK. Czy korekty będą polegały na raportowaniu różnic pomiędzy korygowanymi pozycjami, czy też konieczne  będzie przesłanie poprawionego JPK w całości?

Podatnicy mają możliwość składania korekt JPK. Konieczne jest jednak  przesłanie poprawionego JPK w całości.

2. Ponieważ w przypadku zakupów należy podać datę wpływu faktury VAT – to co zrobić w sytuacji, gdy w systemie podatnika dla celów VAT ewidencjonowany jest dzień, w którym powstała możliwość odliczenia VAT, a który nie jest dniem wpływu faktury?

Zasady dokonywania odliczeń reguluje art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z ogólną zasadą (art. 86 ust. 10 tej ustawy) prawo do obniżenia

kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu  za  ten okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług, powstał obowiązek podatkowy. Prawo to  

powstaje w większości przypadków nie wcześniej, niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Stosownie do art. 86 ust. 11 ustawy  o VAT jeżeli  podatnik nie dokonał obniżenia w terminach określonych w art. 86 ust. 10, 10d i 10e – może to zrobić w  deklaracji  podatkowej  za  jeden  z  dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Jeśli nie zrobi tego w ww. terminach – odliczenia można dokonać poprzez korektę deklaracji za okres, w którym  powstało  prawo  do  odliczenia ale nie  później  jednak  niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do odliczenia VAT.

3.  Czy  w  JPK  powinny  być  prezentowane  faktury  dokumentujące  sprzedaż  usług  dla których  miejscem  świadczenia  jest  kraj  siedziby  nabywcy,  tj.  terytorium  kraju  UE  i/lub terytorium kraju trzeciego?

Ustawodawca przewidział raportowanie transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza  terytorium  kraju – w  tym  świadczenia  usług,  o  których  mowa  w  art.  100  ust.  1  pkt  4 ustawy o VAT w deklaracji VAT-7. Takie transakcje powinny być  raportowane  w  poz.  11  oraz  odpowiednio  poz.  12  deklaracji  VAT-7.  W pozycji 11 deklaracji wykazuje się dostawę towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, w stosunku do których przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty  podatku  należnego wskazanego w  art.  86  ust.  8  pkt  1  ustawy  o  VAT lub prawo do zwrotu nadwyżki podatku z art. 87 ust. 5 ww. ustawy. W pozycji tej nie uwzględnia się wartości dostaw towarów i świadczonych usług  dokonywanych  w  ramach  działalności  gospodarczej  zarejestrowanej  poza  terytorium kraju.

Źródło:

Ministerstwo Finansów


Tagi: jpk

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39536 )
Array ( [docId] => 39536 )

Array ( [docId] => 39536 )