Szkolenie przez Internet nie zawsze skorzysta ze zwolnienia z VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Tomasz Kowalczyk
Data: 14-07-2016 r.

E-lerning może być zwolniony z VAT, jeżeli świadczone usługi mieszczą się w kategorii usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Warunkiem jest jednak, aby usługę główną i czynności ściśle z nią związane wykonywał ten sam przedsiębiorca.

Spółka zawarła umowę z uczelnią wyższą na podstawie, której stworzyła materiały szkoleniowe niezbędne do przeprowadzenia studiów podyplomowych w formie e-learningu. Przedsiębiorstwo uważało, że świadczone prze nie usługi są zwolnione z VAT.

Usługi kształcenia zawodowego bez VAT

 

Organ podatkowy uznał stanowisko za niewłaściwe, ponieważ spółka nie jest podmiotem, który świadczy usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego (usługi podstawowe). Takim podmiotem jest uczelnia, natomiast spółka świadczy usługi na rzecz uczelni, czyli na rzecz podmiotu świadczącego usługi podstawowe. WSA w Poznaniu przyznał rację organom podatkowym, choć z innego powodu.

Zwróć uwagę, że w analizowanej sprawie spór sprowadza się do wykładni art. 43 ust. 17a ustawy o VAT.  Przepis ten zawiera dodatkowe przesłanki stosowania zwolnienia z VAT przewidzianego m in. dla usług ściśle związanych z usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

Usługi muszą być świadczone przez ten sam podmiot

W komentowanym wyroku WSA w Poznaniu, doszedł do wniosku, że zwolnienie z VAT dla tych usług stosuje się tylko gdy usługi te świadczone są przez ten sam podmiot, który świadczy usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, tj. usługę podstawową.

Ważna interpretacja ministra finansów

Zwróć uwagę, iż o ile literalne brzmienie przepisu sugeruje takie właśnie rozstrzygnięcie, o tyle interesujące jest przeanalizowanie jak to stanowisko ma się do poglądu wyrażonego przez ministra finansów w interpretacji ogólnej z dnia 30 maja 2014 r. (nr PT1/033/46/751/KCO/13/14/RD50004), która dotyczyła opodatkowania VAT czynności wykonywanych przez podwykonawców na rzecz podmiotów świadczących usługi kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego. Minister finansów inaczej niż WSA w Poznaniu dla zastosowania zwolnienia z VAT nie wymaga tego, aby  podmiot świadczący usługę podstawową oraz usługę ściśle z nią związaną był tożsamy.

Resort finansów wskazuje, że podwykonawcą takich usług musi być podmiot, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lub 29 ustawy o VAT lub § 3 ust. 1 pkt 13 lub 14 rozporządzenia ministra finansów z 20 grudnia 2013 r. Sugeruje to, że minister finansów art. 43 ust. 17a ustawy o VAT rozumie w ten sposób, iż usługi związane z usługami podstawowymi mają być wykonywane przez podmiot, który co do zasady świadczy (jest uprawniony do świadczenia) usługi podstawowe, ale w danym konkretnym przypadku niekoniecznie musi to być ten sam podmiot, który świadczy usługę podstawową.

Natomiast zdaniem WSA w Poznaniu szkolenia prowadzone z wykorzystaniem Internetu będą zwolnione z VAT tylko wówczas, gdy świadczone usługi są usługami  kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, a usługa główna i usługi ściśle z nią związane świadczy ten sam przedsiębiorca.

Wyrok WSA w Poznaniu z 9 lutego 2016 r. (sygn. akt I SA/Po 1431/15).

Tomasz Kowalczyk, doradca podatkowy, senior associate w Enodo Advisors

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39273 )
Array ( [docId] => 39273 )

Array ( [docId] => 39273 )