Usługi finansowe są zwolnione z obowiązku ewidencji na kasie fiskalnej

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 18-09-2013 r.

Podatnicy wykonujący usługi finansowe lub prawnicze mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej tych usług, pod warunkiem, że zapłata za nie nastąpiła za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK-u. Usługi finansowe korzystają także z innego rodzaju zwolnienia z używania kas fiskalnych.  

Jedno ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej dotyczy usług, za które zapłata następuje w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem). Warunkiem jest jednak, aby z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynikało, jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczyła. Zwolnienie to dotyczy między innymi usług prawniczych.

Teoretycznie dotyczy również usług finansowych. W praktyce jednak nie ma to znaczenia, gdyż tego typu czynności (PKWiU 64-66) są bezwzględnie (bez żadnych warunków) zwolnione z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej na podstawie § 2 ust. 1 w zw. z poz. 23 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania.

 

W konsekwencji, jeżeli podatnik nie będzie przyjmował zapłaty za usługi prawnicze w gotówce, to także nie będzie musiał posiadać kasy rejestrującej.

Nieprzyjmowanie zapłaty w gotówce musi mieć charakter bezwzględny. Wystąpienie choćby jednej usługi prawniczej opłaconej choćby częściowo gotówką, może spowodować konieczność zakupu i instalacji kasy rejestrującej i ewidencjonowania w niej tej usługi.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31474 )
Array ( [docId] => 31474 )