Usługi remontowo-budowlane z preferencyjną stawką VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Katarzyna Trzpioła
Data: 24-10-2014 r.

Przedsiębiorcy wykonujący prace remontowo-budowlane w lokalach mieszkalnych mogą stosować stawkę preferencyjną 8% VAT. Muszą jednak spełnić dodatkowe warunki. Dotyczą one charakteru wykonywanych prac oraz powierzchni nieruchomości.

Przepisy ustawy o VAT przewidują możliwość preferencyjnego opodatkowania niektórych usług, jeśli są one wykonywane w określonych obiektach. Stosownie do art. 41 ust. 12 ustawy VAT obniżoną 8% stawkę podatku stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych bądź ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

 

Zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy o VAT rozumie się za takie budownictwo obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w PKOB w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczące usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się:

  • budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m/kw;
  • lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m/kw.

W przypadku usług budownictwa mieszkaniowego na nieruchomości o powierzchni przekraczającej opisane wyżej limity 8% stawkę podatku stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Warunkiem zastosowania 8% stawki na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o VAT jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze, zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji budynków lub ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą opisane czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z nich powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku.

W definicji budynku nie mieszczą się elementy infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu. Oznacza to, że stawka preferencyjna dotyczy czynności tam wymienionych wykonywanych wyłącznie w budynkach rozumianych jako obiekty budowlane wraz z wbudowanymi w budynku instalacjami i urządzeniami technicznymi. Do pozostałych usług, wykonywanych poza obiektem budowlanym, zastosowanie ma podstawowa stawka podatku w wysokości 23%.

dr Katarzyna Trzpioła, wykładowca na Wydziale Zarządzania UW

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35926 )
Array ( [docId] => 35926 )