Użyczanie pomieszczeń szkolnych jednostce edukacyjnej bez VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Karol Zawadzki
Data: 21-10-2014 r.

Bezpłatne użyczenia pomieszczeń szkolnych innym podmiotom oświatowym nie powoduje konieczności odprowadzania podatku VAT. Jednak w przypadku wynajmu na zasadach komercyjnych, w podstawie opodatkowania VAT należy uwzględnić opłaty za media.

Najczęściej właścicielem nieruchomości, w których ma swoją siedzibę np. szkoła podstawowa najczęściej jest organ samorządu terytorialnego. Częstą praktyką jest, że trwały zarząd nad nieruchomością gmina przekazuje jednostce edukacyjnej (szkole). Pewne komplikacje mogą pojawiać się wówczas, gdy szkoła – będąca podatnikiem VAT – użycza bezpłatnie niektórych pomieszczeń innym podmiotom edukacyjnym, np. jednostce przedszkolnej czy gimnazjum. Jeszcze inna sytuacja będzie miała miejsce, gdy szkoła wynajmuje pomieszczenia przedsiębiorstwom.

 

W pierwszej z opisanych sytuacji, gdy umowa użyczenia pomieszczeń przez jednostkę budżetową jest zawierana z inną jednostką budżetową (np. między szkołą podstawową a przedszkolem), zastosowanie ma § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień. Zgodnie z nim z VAT zwolniona jest większość usług świadczonych między jednostkami budżetowymi.

Zwolnienie to ma zastosowanie do całej, kompleksowej usługi, a więc zarówno samego oddania pomieszczeń w użyczenie, jak i  świadczeń dodatkowych związanych z mediami.

Natomiast w sytuacji, gdy szkoła wynajmuje pomieszczenia np. prywatnemu przedsiębiorcy lub zespołowi szkół na prowadzenia działalności oświatowej, wówczas przedmiotem świadczenia na rzecz najemców jest usługa główna, tj. najem nieruchomości. Koszty dodatkowe, w tym opłaty za dostawę wody, energii elektrycznej, energii cieplnej czy wywóz ścieków, stanowią elementy rachunku kosztów zmierzające do ustalenia kwoty odpłatności za usługę najmu. Nie ma wówczas podstaw, aby rozdzielać usługę świadczoną przez szkołę podstawową na: usługę najmu i opłaty przenoszone na najemcę jako równowartość opłaty za media.

W przedmiotowej sprawie nie mamy do czynienia z odsprzedażą wody, energii elektrycznej, energii cieplnej i wywozu ścieków. Podstawą opodatkowania będzie tu więc zarówno czynsz, jak i opłaty za media. Te ostatnie będą opodatkowane według zasad właściwych dla świadczonych usług najmu.

Karol Zawadzki, specjalista ds. finansów publicznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35994 )
Array ( [docId] => 35994 )