W trakcie kontroli podatkowej nie można korygować rozliczeń

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 02-08-2013 r.

Korygowanie rozliczeń podatkowych w czasie trwającego postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej jest nieskuteczne. Taka deklaracja nie wywołuje żadnych skutków prawnych. W konsekwencji obowiązuje poprzednio złożona deklaracja i wynikająca z niej kwota podatku do zapłaty.

W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających organy podatkowe sporządzają protokół, którego doręczenie podatnikowi kończy kontrolę. Jeżeli fiskus dopatrzy się jakiś nieprawidłowości, to może wszcząć postępowanie podatkowe. Podatnik może uniknąć kłopotów składając korektę deklaracji.

W tym przypadku przedsiębiorca może skorygować rozliczenia tylko w stosunku do tej części stwierdzonych przez organ nieprawidłowości, z którymi się zgadza. Chociaż prawo do skorygowania rozliczeń (deklaracji) nie może być skutecznie wykonywane w trakcie kontroli i postępowania podatkowego, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorygować deklaracje w okresie między zakończeniem kontroli podatkowej (po doręczeniu protokołu kontroli), a przed samym wszczęciem postępowania podatkowego. Takiej korekcie mogą podlegać wszystkie znalezione nieprawidłowości.

 

Po otrzymaniu protokołu kontroli, zawierającego opis dokonanych ustaleń, można poprawić błędy w sprawdzanych rozliczeniach (art. 81b § 1 pkt 2 lit. a Ordynacji podatkowej). Korekta może dotyczyć każdego elementu deklaracji: podstawy opodatkowania, odliczeń, wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty itp. Jednocześnie podatnik nie musi w swoich poprawkach uwzględniać wszystkich zastrzeżeń kontrolerów. Przedsiębiorca może skorygować jedynie tę część z wykrytych przez organ nieprawidłowości, w stosunku, do których nie ma zastrzeżeń.

W odniesieniu do pozostałej części, może natomiast złożyć uwagi do treści protokołu, które albo zostaną uwzględnione albo też będą przedmiotem później wszczętego postępowania podatkowego. Nie ma precyzyjnego terminu złożenia pokontrolnej korekty deklaracji. Na wszczęcie postępowania podatkowego urząd skarbowy ma do 6 miesięcy od dnia zakończenia kontroli. Wprawdzie brak konkretnego terminu może utrudnić korygowanie nieprawidłowości, ale powołując się na zasadę zaufania do organów podatkowych można domagać się od organu dodatkowego czasu na zapoznanie się z protokołem kontroli, przeanalizowanie zawartych w nim ustaleń i złożenie ewentualnych korekt deklaracji.

Należy pamiętać, że w czasie trwania kontroli nie można składać jedynie korekt rozliczeń objętych weryfikacją (kontrolą). Jeśli przykładowo organ podatkowy sprawdza VAT w okresie maj-czerwiec 2013 roku, to podatnik bez przeszkód skoryguje deklaracje dotyczące innych okresów rozliczeniowych i innych podatków.

Podstawa prawna: art. 81 § 1, art. 81b § 1 pkt 2 lit. a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.).


Tomasz K. Wisiecki
, departament podatkowy, kancelaria Squire Sanders Święcicki Krześniak sp.k.


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31434 )
Array ( [docId] => 31434 )

Array ( [docId] => 31434 )