Wadliwe faktury oznaczają kłopoty w odliczaniu VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Mariusz Olech
Data: 10-11-2014 r.

Otrzymywanie błędnie wystawionych faktur jest w obrocie gospodarczym stosunkowo powszechnym zjawiskiem. Podatnicy stają wówczas przed dylematem, czy takie wadliwe dokumenty mogą być podstawą do odliczenia z nich VAT.  Chcąc uniknąć sporu z fiskusem, należy trafnie ocenić istotę wykrytego błędu.

Nie zawsze odliczenie VAT z otrzymanej faktury będzie możliwe, nawet w sytuacji, gdy istnieje związek między udokumentowanym nią zakupem a wykonywanymi przez przedsiębiorcę czynnościami opodatkowanymi.

 

Podatnik nie ma prawa do odliczenia VAT, w przypadku gdy:

  • sprzedaż została udokumentowana fakturami wystawionymi przez podmiot nieistniejący,
  • transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku,
  • wystawione faktury:
  • faktury wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego,
  • wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze – w części dotyczącej tych czynności.

Podatnik, który otrzymał wadliwą fakturę, ma prawo do odliczenia wynikającego z niej podatku naliczonego, pod warunkiem że błąd w tym dokumencie jest mniejszej wagi. Przyjmuje się, że błędami mniejszej wagi są wszelkiego rodzaju uchybienia przepisom dotyczącym rygorów formalnych faktury, które jednak nie wpływają na możliwość obniżenia podatku należnego.

Za wady, wyłączające prawo do odliczenia uznaje się:

  • brak na fakturze jednostek miary towaru, jego ilości i ceny jednostkowej,
  • niewskazanie kwoty należności ogółem z VAT i bez tego podatku.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości nabywca towaru bądź usługi, chcący dokonać odliczenia bez ryzyka, że zostanie zakwestionowane przez organ podatkowy – może wystawić notę korygującą. Podatnik może również wystąpić do sprzedawcy o wystawienie faktury korygującej.

Mariusz Olech, prawnik, specjalista podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 36032 )
Array ( [docId] => 36032 )

Array ( [docId] => 36032 )