Wadliwe faktury oznaczają kłopoty w odliczaniu VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Mariusz Olech
Data: 10-11-2014 r.

Otrzymywanie błędnie wystawionych faktur jest w obrocie gospodarczym stosunkowo powszechnym zjawiskiem. Podatnicy stają wówczas przed dylematem, czy takie wadliwe dokumenty mogą być podstawą do odliczenia z nich VAT.  Chcąc uniknąć sporu z fiskusem, należy trafnie ocenić istotę wykrytego błędu.

Nie zawsze odliczenie VAT z otrzymanej faktury będzie możliwe, nawet w sytuacji, gdy istnieje związek między udokumentowanym nią zakupem a wykonywanymi przez przedsiębiorcę czynnościami opodatkowanymi.

Podatnik nie ma prawa do odliczenia VAT, w przypadku gdy:

  • sprzedaż została udokumentowana fakturami wystawionymi przez podmiot nieistniejący,
  • transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku,
  • wystawione faktury:

– stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności,
– podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
– potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego (tj. dokonane dla pozoru, dokonane w celu obejścia prawa ) – w części dotyczącej tych czynności,

  • faktury wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego,
  • wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze – w części dotyczącej tych czynności.

Podatnik, który otrzymał wadliwą fakturę, ma prawo do odliczenia wynikającego z niej podatku naliczonego, pod warunkiem że błąd w tym dokumencie jest mniejszej wagi. Przyjmuje się, że błędami mniejszej wagi są wszelkiego rodzaju uchybienia przepisom dotyczącym rygorów formalnych faktury, które jednak nie wpływają na możliwość obniżenia podatku należnego.

W przypadku otrzymania faktury, która jest wadliwa w stopniu wykraczającym poza błędy mniejszej wagi, podatnik może zostać pozbawiony prawa do obniżenia VAT należnego o wynikający z niej podatek naliczony.

Za wady, wyłączające prawo do odliczenia uznaje się:

  • brak na fakturze jednostek miary towaru, jego ilości i ceny jednostkowej,
  • niewskazanie kwoty należności ogółem z VAT i bez tego podatku.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości nabywca towaru bądź usługi, chcący dokonać odliczenia bez ryzyka, że zostanie zakwestionowane przez organ podatkowy – może wystawić notę korygującą. Podatnik może również wystąpić do sprzedawcy o wystawienie faktury korygującej.

Mariusz Olech, prawnik, specjalista podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36032 )
Array ( [docId] => 36032 )