Wartość barteru wyznacza podstawę opodatkowania

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Tomasz Krywan
Data: 09-04-2015 r.

Umowy zawierane między stronami mogą przewidywać, że zapłata będzie określona w formie innego towaru lub usługi. W takich przypadkach dochodzi do tzw. transakcji barterowych.

Mimo że w Kodeksie cywilnym mowa jest o zamianie rzeczy, to jednak nie ma przeszkód, aby zamianę usług uznać za umowę nienazwaną analogicznie do umowy zamiany rzeczy określonej w Kodeksie cywilnym. Zasady opodatkowania transakcji barterowych wciąż budzą wiele wątpliwości.

Umowa (transakcja) barterowa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nie należy ona bowiem do żadnej z czynności wymienionych w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Objęte VAT są natomiast czynności wykonywane przez strony tej umowy.  Opodatkowaniu VAT podlegają m.in.: odpłatne dostawy towarów oraz odpłatne świadczenie usług. O odpłatności danej czynności można mówić wtedy, gdy następuje ona za wynagrodzeniem. Nie musi ono mieć jednak wyłącznie formy pieniężnej.

1. Istnieje bezpośredni związek pomiędzy dokonywanymi wymiennie czynnościami dostawy towarów lub świadczenia usług, czyli pomiędzy czynnością opodatkowaną a otrzymaną za nią zapłatą.

2. Istnieje możliwość określenia wartości świadczonych usług lub dostarczanych towarów w pieniądzu.

Przypomnieć jednak należy, że odpłatne dostawy towarów oraz odpłatne świadczenie usług podlegają opodatkowaniu VAT tylko wówczas, gdy wykonywane są przez podatnika działającego w takim charakterze (tj. w charakterze podatnika). Powoduje to, że w przypadkach gdy:

  1. Stronami transakcji barterowych nie są podatnicy VAT działający w takim charakterze – czynności takie nie skutkują koniecznością rozliczania VAT u żadnej ze stron.
  2. Tylko jedną stroną transakcji jest podatnik VAT działający w takim charakterze – czynności barterowe skutkują wystąpieniem sprzedaży opodatkowanej tylko u jednej ze stron (podatnika).

W przypadku czynności wykonywanych w ramach barteru najczęściej u obu stron transakcji występuje podatek należny. Jest on przez obie strony wykazywany w deklaracjach i rozliczany na zasadach ogólnych (do 25. dnia miesiąca lub kwartału, w którym powstał u nich obowiązek podatkowy.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 36967 )
Array ( [docId] => 36967 )

Array ( [docId] => 36967 )