Wpłata kaucji nie rodzi obowiązków w VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 10-12-2015 r.

Kaucja gwarancyjna ze względu na swój zwrotny charakter jest zasadniczo neutralna podatkowo. Z jej pobraniem nie wiążą się obowiązki w VAT tak długo, jak nie zostanie zaliczona na poczet należności. 

Wobec korzystania z możliwości zabezpieczenia roszczeń przy robotach budowlanych wielu przedsiębiorców ma wątpliwości, czy pobranie kaucji gwarancyjnej podlega opodatkowaniu VAT.  Aby odpowiedzieć na to pytanie przede wszystkim trzeba pamiętać, że czynności podlegające opodatkowaniu VAT zostały enumeratywnie wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. Należą do nich m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie zaś art. 8 ust. 1 ww. ustawy usługą jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej i prawnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Ponieważ pobranie kaucji nie może być zakwalifikowane do żadnej z czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, a w szczególności nie stanowi dostawy towarów ani jakiegokolwiek świadczenia na rzecz wpłacającego – nie podlega opodatkowaniu VAT.

Zabezpieczenie wykonania umowy w formie kaucji nie daje również podstaw do ustalenia podstawy opodatkowania na zasadach określonych w art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. W myśl tego przepisu taką podstawą jest bowiem wszystko co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej – włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Trzeba pamiętaż, że kwota kaucji nie jest zapłatą, ponieważ nie stanowi należności za towar ani usługę. Ma zwrotny charakter a ponadto jej wpłacie (zatrzymaniu) nie towarzyszy żadne świadczenie wzajemne ze strony podmiotu, który ją pobrał.

Zapamiętaj!

Pobranie kaucji gwarancyjnej stanowiącej zabezpieczenie np. wykonania umowy o roboty budowlane nie jest obrotem w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT i nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Potwierdzili to m.in. dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 10 czerwca 2014 r. (nr IPTPP4/443-201/14-2/ALN), dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 19 września 2014 r. (nr ITPP1/443-709/14/KM) oraz dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 29 kwietnia 2015 r. (nr IPPP3/4512-57/15-4/MC).

W konsekwencji kwoty otrzymanej kaucji gwarancyjnej przedsiębiorca nie ma obowiązku wykazywać w ewidencji VAT ani w deklaracjach składanych do celów tego podatku. Pobrania kwot z tego tytułu nie dokumentuje się także fakturami VAT ani nie ewidencjonuje za pomocą kas fiskalnych. Analogicznie jak jej pobranie, także zwrot kaucji gwarancyjnej na rzecz wpłacającego ma neutralny charakter z punktu widzenia przepisów o VAT.


Zobacz także:

dokumenty VAT, zwrot VAT

Mariusz Olech, prawnik, specjalista podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38226 )
Array ( [docId] => 38226 )

Array ( [docId] => 38226 )