Zmiana zasad określania podstawy opodatkowania VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 05-02-2014 r.

Zgodnie z nową definicją podstawą opodatkowania jest wszystko to, co stanowi zapłatę, którą dostawca towarów lub usług otrzymał lub ma otrzymać od nabywcy. W zakres ten włączają się otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, mające bezpośredni wpływ na cenę towarów lub usług.

Podstawa opodatkowania w szczególności obejmuje koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia. Nie wchodzą do niej natomiast udzielone nabywcy upusty i obniżki cen, uwzględnione w momencie sprzedaży.

 

Z początkiem stycznia 2014 roku uchylone zostały specyficzne przepisy regulujące podstawę opodatkowania w odniesieniu do przypadków, gdy należność jest określona w naturze (obecnie art. 29 ust. 3 ustawy o VAT), a także gdy cena świadczenia nie została określona (art. 29 ust. 9 ustawy o VAT). Zmiana ta wynika z konieczności dostosowania polskich przepisów do dyrektywy oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. W świetle tych orzeczeń podstawę opodatkowania powinna stanowić zapłata faktycznie otrzymana (lub która obiektywnie powinna być otrzymana), a nie wartość oszacowana według obiektywnych kryteriów.

Od nowego roku w takich przypadkach zastosowanie znajduje zasada ogólna, w świetle której podstawa opodatkowania określana zostanie na podstawie wszystkiego, co stanowi zapłatę z tytułu tych czynności. Zmiana ta może być bardzo istotna dla opodatkowania, np. aportów, gdzie wciąż występują znaczne wątpliwości, w jaki sposób określać podstawę opodatkowania do celów VAT. Nowelizacja przewiduje także możliwość rozliczania niepotwierdzonych faktur korygujących – konieczne jest jednak spełnienie określonych w przepisach warunków.

Należy pamiętać, że wejście w życie nowych przepisów dotyczących podstawy opodatkowania sprawiło, że wszystkie dotychczasowe interpretacje podatkowe, z których korzystali przedsiębiorcy, przestały obowiązywać.

Jan Kolski, prawnik, specjalista z zakresu VAT


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33782 )
Array ( [docId] => 33782 )

Array ( [docId] => 33782 )