Zwolnienie z obowiązku ewidencji z użyciem kasy fiskalnej w 2019 roku

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Tomasz Krywan
Data: 03-04-2019 r.

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania wprowadziło zmiany w zakresie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej. Poznaj zmiany od 2019 roku.

Po pierwsze, na 1 czerwca 2019 r. została zaplanowana likwidacja trzech obejmujących usługi zwolnień z obowiązku ewidencjonowania. Do końca maja 2019 roku świadczenie wymienionych poniżej usług będzie zwolnione przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania na podstawie przepisów przejściowych (na podstawie § 9 nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania).

 

Likwidowane zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania

Lp.

Czynności, które od 1 czerwca 2019 r. przestaną być objęte zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania

Pozycja w poprzednim załączniku do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania

1.

transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta (PKWiU z 2008 r. 49.39.35.0)

poz. 17

2.

usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni (PKWiU z 2008 r. 81). Obecnie usługi takie są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni (PKWiU z 2008 r. 81.30.10.0)

poz. 30

3.

usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich

poz. 48

Po drugie, 1 stycznia 2019 r. dodane zostało nowe zwolnienie przedmiotowe z obowiązku ewidencjonowania. Obejmuje dostawy towarów i świadczenie usług przez koła gospodyń wiejskich w rozumieniu ustawy z 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. poz. 2212), w przypadku gdy koło gospodyń wiejskich prowadzi uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów na podstawie art. 24 ustawy o kołach gospodyń wiejskich (zob. § 2 ust. 1 w zw. z poz. 49 załącznika do nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania).

Trzecia za zmian nastąpiła w treści § 8 ust. 3 nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania określającego przypadki, w których zwolnień przedmiotowych z obowiązku ewidencjonowania nie stosuje się ze względu na wcześniejsze (obecnie – przed dniem 1 stycznia 2019 r.) rozpoczęcie wykonywania czynności, których zwolnienia te dotyczą.

Do końca 2018 roku dotyczyło to, między innymi, dostaw towarów i świadczenia usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali (zob. § 8 ust. 3 w zw. z poz. 36 załącznika do poprzedniego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania).

Obecnie wcześniejsze rozpoczęcie ewidencjonowania tych czynności nie wyłącza stosowania do nich zwolnienia przedmiotowego z obowiązku ewidencjonowania.

 

Tomasz Krywan

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40982 )
Array ( [docId] => 40982 )