Zwrot VAT możliwy po wystawieniu faktury korygującej

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Bogdan Świąder
Data: 01-03-2015 r.

Przedsiębiorca, który rozlicza VAT, jest zobowiązany do wystawiania swoim kontrahentom dokumentów sprzedaży, z kwotami netto oraz odpowiednią stawką podatku. Jeżeli wykazał wyższą stawkę VAT, może wystawić fakturę korygującą z właściwą wysokością podatku.

Na podstawie art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, w przypadku gdy po wystawieniu faktury podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury, należy wystawić fakturę korygującą.

Faktura korygująca powinna zawierać następujące elementy:

 1. wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”,
 2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia,
 3. dane zawarte w fakturze, np. datę, imiona i nazwiska, nazwę kupującego i sprzedawcy, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą,
 4. przyczynę korekty,
 5. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego (odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej),
 6. prawidłową treść korygowanych pozycji.

W zależności od przyczyny wystawienia faktury korygującej, różny jest termin ujęcia jej w rozliczeniach. Podatnik, który przy wystawieniu faktury pierwotnej pomylił się tylko w cenie, stawce lub kwocie podatku, zaniżając podstawę opodatkowania, fakturę korygującą powinien uwzględnić przez korektę wielkości podatku należnego z odniesieniem do okresu rozliczeniowego, za który nieprawidłowo go zadeklarowano. Skorygowanie podatku nastąpi więc w deklaracji za okres, w którym podatnik rozliczył fakturę pierwotną, gdyż wówczas doszło do zaniżenia zobowiązania podatkowego.

Inaczej trzeba rozliczyć korektę, gdy po dokonaniu transakcji zaistnieją nowe zdarzenia, które wpływają na zobowiązanie podatkowe, np. podwyższenie ceny na skutek nieprzewidzianych okoliczności. W takim wypadku korekta powinna zostać uwzględniona w rozliczeniu za miesiąc, w którym to zdarzenie nastąpiło.

Przepisy ustawy o VAT nie regulują terminu, w jakim podatnik powinien wystawić fakturę korygującą. Powinno to nastąpić jak najszybciej po zauważeniu pomyłki lub wystąpieniu innego zdarzenia skutkującego obowiązkiem korekty rozliczeń. Należy pamiętać, że istnieją terminy przedawnienia zobowiązania podatkowego. Dotyczy to też należności wynikających z rozliczenia VAT.

Wygasłych przez przedawnienie zobowiązań podatkowych nie będzie można skorygować. Oznacza to, że organy podatkowe nie uwzględnią korekty faktur dotyczących takich nieistniejących należności. Korekta tego dokumentu sprzedaży powinna więc być dokonana przed upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

Bogdan Świąder, doradca podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 36688 )
Array ( [docId] => 36688 )

Array ( [docId] => 36688 )