Okres rozliczeniowy w usługach ciągłych można regulować umową

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Rafał Kuciński
Data: 01-03-2015 r.

W niektórych sytuacjach obowiązek podatkowy może powstać nie z chwilą dokonania dostawy lub świadczenia usługi, ale w momencie upływu danego okresu. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy obie strony umowy wyraziły na to zgodę.

Tzw. usługi ciągłe i okresowe należy uznać za wykonane z końcem każdego okresu, do którego odnoszą się płatności lub rozliczenia. Rozstrzygająca jest tutaj wola kontrahentów, którzy umówili się na rozliczenie (opłacanie) świadczonych usług (dostaw) w okresach rozliczeniowych. Ustawodawca wprowadził więc uregulowanie, zgodnie z którym z woli ustaleń stron kontraktu obowiązek podatkowy nie powstanie z chwilą dokonania dostawy lub wyświadczenia usługi, lecz w momencie upływu danego czasu. Okres ten wobec braku jego zdefiniowania co do długości – w tym także braku określenia, że mają to być okresy równe – pozostawiono uznaniu stron.

 

Zasada ta obejmuje zarówno usługi świadczone w sposób ciągły, jak i wszelkie inne usługi z założenia powtarzające się, o ile tylko strony umówiły się na rozliczanie (opłacanie) w okresach rozliczeniowych. Organ podatkowy nie ma możliwości kwestionowania tego, że strony umówiły się na rozliczanie czynności w ramach okresów rozliczeniowych, ani ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego w związku z wykonaniem każdej czynności (usług jednostkowych) w danym okresie. Regulacja ta ma zastosowanie również do dostaw towarów.

Art. 19a ust. 3 VAT nie ma zastosowania wyłącznie do usług o charakterze ciągłym. Brak nawiązania w nim do takiego ich charakteru (także dostaw) a więc pozostawienie wyrazu „usługa” bez kwalifikatora, nakazuje odczytywać go w ten sposób, że dotyczy wszystkich usług a nie tylko o charakterze ciągłym.

Jeśli podatnik dokonuje ciągłych, powtarzających się dostaw na rzecz jednego kontrahenta przy czym strony umawiają się, że rozliczenia tych dostaw i płatności będą następować nie za pojedyncze dostawy lecz za ich sumę w danym okresie rozliczeniowym, to dostawa będzie uznana za wykonana z końcem umówionego okresu rozliczeniowego, a obowiązek podatkowy powstanie właśnie ostatniego dnia ustalonego okresu rozliczeniowego.

Usługi świadczone w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla których w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonane z upływem każdego roku podatkowego.

Źródło:

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 3 grudnia 2014 r. (I SA/Łd 1077/14).

Rafał Kuciński, prawnik, specjalista z zakresu VAT

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36686 )
Array ( [docId] => 36686 )

Array ( [docId] => 36686 )