Zwrot VAT przy dofinansowaniu pomocy dla bezrobotnych

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 11-12-2012 r.

Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego rodzi obowiązek zwrotu odliczonego lub zwróconego VAT. Zwrot VAT dotyczy także kwot wydatkowanych w ramach przyznanej pomocy bezrobotnym, którzy zamierzają rozpocząć własną działalność.

Jeśli pracodawca otrzymał dotację na utworzenie miejsca pracy dla bezrobotnego, ma obowiązek zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą VAT, podatku naliczonego, dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej refundacji w terminie:

 • określonym w umowie o refundację, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia złożenia przez podmiot, przedszkole, szkołę lub producenta rolnego deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu,
 • 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego - w przypadku, gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu.

Bezrobotni też mogą złożyć wniosek o dofinansowanie

Bezrobotni zamierzający podjąć działalność gospodarczą, mogą złożyć do starosty wniosek o dofinansowanie, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności.

Podstawą jest umowa zawarta przez starostę z bezrobotnym, która zawiera m.in. obowiązek zwrotu odliczonego lub zwróconego VAT na zasadach analogicznych jak w przypadku refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego.

 

Starosta może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości określonej w umowie nie wyższej jednak niż:

 • 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia, a w przypadku,
 • gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekraczać 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz
 • 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni po jej założeniu.

Starostowie przyznają je nieodpłatnie i bezzwrotnie pod warunkiem, że zostały wydatkowane zgodnie z celem określonym w ustawie o promocji zatrudnienia i że nie zostały naruszone inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków.

Podstawa prawna:

 • § 4 ust. 2 pkt 6, § 6 ust. 1, § 8 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia z 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2012 r., poz. 457),
 • ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Autor: Aneta Mościcka

Opracowanie redakcyjne: Lidia Pogodzińska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31296 )
Array ( [docId] => 31296 )

Array ( [docId] => 31296 )